OBOWIĄZUJĄCE - MOPS Brodnica

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

PRZETARGI I KONKURSY
Ogłoszenie w sprawie zamówienia na:

 „Dożywianie uczniów w stołówce szkolnej”
CPV: 55523100-3 Usługi w zakresie posiłków szkolnych, 55524000-9 Usługi dostarczania posiłków do szkół
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art.138o Prawa Zamówień Publicznych22.11.2018 r. RD
Ogłoszenie o postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego w trybie art.138o PZP na Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy w tym osób z zaburzeniami psychicznymi

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego