OBOWIĄZUJĄCE - MOPS Brodnica

LOGO MOPS
Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Brodnicy
Grafika BIP
Grafika ozdobna
Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia 0 800 154 030 (link do strony)
Przejdź do treści

OBOWIĄZUJĄCE

PRZETARGI I KONKURSY
Brodnica, dnia 17 grudnia 2021 r.
 
 
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
           dotyczy zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 130 000,00 zł
 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy
 
zaprasza do składania ofert na
 
dostawę tonerów dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy 
Brodnica, dnia 16 grudnia 2021 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
           dotyczy zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 130 000,00 zł
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy
zaprasza do składania ofert na
świadczenie usług pogrzebowych w zakresie sprawiania pogrzebu zmarłym, których
pochowanie zleca Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy

Brodnica, dnia 16 grudnia 2021 r.
 
 
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
           dotyczy zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 130 000,00 zł
 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy
 
zaprasza do składania ofert na
 
dostawę środków czystości dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy


Brodnica, dnia 16 grudnia 2021 r.
 
 
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
           dotyczy zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 130 000,00 zł
 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy
 
zaprasza do składania ofert na
 
dostawę materiałów biurowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy


Brodnica, dnia 16 grudnia 2021 r.
 
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
           dotyczy zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 130 000,00 zł
 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy zaprasza do składania ofert na
 
świadczenie usług medycyny pracy, które zleca
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy


Nr sprawy MOPS-PZP-2/2021
 
 
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
 
dotyczy postępowania na usługi społeczne:
 
 
Przygotowanie oraz dostarczenie posiłków w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i domu”
 
 
Tryb udzielenia zamówienia:
 
Podstawowy bez negocjacji art.275 ust.1 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.1129 ze zm.)
 
 
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje przy użyciu mini portalu
 
https:\\miniportal.uzp.gov.pl

SZCZEGÓŁY  - DOKUMENTACJA DO POBRANIA:
 
Grafika
Wróć do spisu treści