Zaproszenie do składania ofert - BCUS BRODNICA

Brodnickie Centrum Usług Społecznych
Grafika BIP
Grafika ozdobna
Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia 0 800 154 030 (link do strony)
Przejdź do treści

Zaproszenie do składania ofert

ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA
Brodnica, dnia 21 września 2023 r.

 
 
 
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
 
na „Dostawy kanapek dla dzieci uczestniczących w zajęciach Świetlicy Środowiskowej
 
przy ul. Jakuba 22 w Brodnicy”

 
 
 
1.        Zamawiający:
 
Gmina Miasta Brodnicy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy ul. Ustronie 2B 87-300 Brodnica
 
 
2.        Przedmiot zamówienia:
 
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa kanapek, dla dzieci uczestniczących w zajęciach Świetlicy Środowiskowej przy ul. Jakuba 22 w Brodnicy, przez pięć dni w tygodniu, tj. od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Szczegóły (proszę kliknąć by pobrać plik):
Zaproszenie do zlozenia oferty cenwej
Formularz ofertowy
Klauzula informacyjna RODO

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (proszę kliknąć by pobrać plik PDF)
Grafika
Wróć do spisu treści