INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE - MOPS Brodnica

LOGO MOPS
Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Brodnicy
Grafika BIP
Grafika ozdobna
Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia 0 800 154 030 (link do strony)
Przejdź do treści

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

KONTAKT
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
87-300 Brodnica, Ustronie 2B

SEKRETARIAT:
tel/fax: 564982742, 564984933  - centrala
e-mail: sekretariat@mops.brodnica.pl

            
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej: Aleksandra Bykowska
                                  
Kierownik Działu ds. Pomocy Społecznej: Jolanta Słupska
                 
Kierownik Działu Poradnictwa Rodzinnego: Artur Warszawski
              
Główna Księgowa: Beata Szypczyńska
            
Specjalista do spraw kadr: Kamila Wiśniewska
              
Inspektor Ochrony Danych: Rafał Dąbrowski e-mail: iod@mops.brodnica.pl
Dział ds Pomocy Społecznej
          
e-mail:             pomocspoleczna@mops.brodnica.pl
tel. 564984933, 564982742

      
Dział Poradnictwa Rodzinnego
      
e-mail: poradnia@mops.brodnica.pl
tel. 56 4919771

      
Zespół ds. Asysty Rodzinnej
e-mail: zar@mops.brodnica.pl
tel. 56 4919771

      
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
      
e-mail: mkrpa@mops.brodnica.pl
      
tel. 56 4919771  

      
Zespół Interdyscyplinarny
      
e-mail: zi@mops.brodnica.pl
      
tel. 564984933               wew. 208, 564982742 wew. 208
        

      
Zespół Poradnictwa Specjalistycznego
      
e-mail: zps@mops.brodnica.pl
      
tel. 56 4919771
      


BRODNICKIE CENTRUM WOLONTARIATU (tel. 791 499 933)

Obsługa strony internetowej
e-mail: www@mops.brodnica.pl
Grafika
Wróć do spisu treści