STRATEGIE I PROGRAMY - MOPS Brodnica

LOGO MOPS
Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Brodnicy
Grafika BIP
Grafika ozdobna
Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia 0 800 154 030 (link do strony)
Przejdź do treści

STRATEGIE I PROGRAMY

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
1.  Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2022

Uchwała nr XII/76/2015 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2022.


2.  Miejski Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r.3. Miejska Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych


4. Gminny Program Wsparcia Rodziny dla Gminy Miasta Brodnicy


 
Grafika
Wróć do spisu treści