MISJA - MOPS Brodnica

LOGO MOPS
Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Brodnicy
Grafika BIP
Grafika ozdobna
Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia 0 800 154 030 (link do strony)
Przejdź do treści

MISJA

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Misją Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy jest włączenie społeczne,
integracja, profesjonalna i przyjazna pomoc w celu lepszego życia
mieszkańców Brodnicy, wymagających pomocy, z poszanowaniem godności
i podmiotowości osób potrzebujących wsparcia
Grafika
Wróć do spisu treści