kluby samopomocy - BCUS BRODNICA

Brodnickie Centrum Usług Społecznych
Grafika BIP
Grafika ozdobna
Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia 0 800 154 030 (link do strony)
Przejdź do treści

kluby samopomocy

KONKURSY OFERT
Data: 2024 05 28
                                Dyrektor Brodnickiego Centrum Usług  Społecznych,
                                 działający z upoważnienia Burmistrza  Brodnicy,
ogłasza w imieniu Burmistrza Brodnicy otwarty konkurs ofert na  realizację zadania publicznego Gminy Miasta Brodnicy w zakresie  prowadzenia dwóch ośrodków wsparcia dziennego pod nazwą Klub Samopomocy  „Aktywny Senior - grupa I” oraz Klub Samopomocy „Aktywny Senior - grupa  II" w ramach projektu „Brodnickie Centrum Usług Społecznych  -  realizacja usług społecznych dla mieszkańców Gminy Miasta Brodnicy”.

Grafika
Wróć do spisu treści