INFORMACJE - MOPS Brodnica

LOGO MOPS
Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Brodnicy
Grafika BIP
Grafika ozdobna
Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia 0 800 154 030 (link do strony)
Przejdź do treści

INFORMACJE

DZIAŁY I ŚWIADCZENIA > DZIAŁ ŚWIADCZEŃ > FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
Data aktualizacji: 09.11.2022 r.
 
TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

 
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy przypomina, że obecnie trwa okres świadczeniowy 2022/2023, czyli od 1 października 2022 r. do 30 września 2023 r. Wnioski na trwający okres świadczeniowy można składać na bieżąco. Do wniosku należy dołączyć (podstawowe dokumenty): zaświadczenie  od komornika sądowego o bezskuteczności egzekucji za ostatnie 2 miesiące, zaświadczenie od komornika o ściągalności alimentów za rok 2021, wyrok sądowy orzekający alimenty oraz oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych.
 
 

Pracownicy zajmujący się funduszem alimentacyjnym:
 
 
Justyna Retza
 
 
Natalia Kupferschmidt

 
 
 
Wnioski o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego przyjmowane są codziennie w godzinach urzędowania Ośrodka. Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego przyznawane są na tzw. okresy świadczeniowe, trwające 12 miesięcy od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego. Jednak wnioski o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego osoby zainteresowane mogą składać już od 1 sierpnia.
 
 
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za październik następuje do dnia 31 października.
 
 
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za październik następuje do dnia 30 listopada.

UWAGA!!!

W przypadku nadmiernych trudności w uzyskaniu świadczeń alimentacyjnych od ojca lub matki osoby uprawnionej, zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem doktryny i orzecznictwa dopuszczalne jest powództwo przeciwko zobowiązanemu w dalszej kolejności. W myśl art. 132 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego obowiązek alimentacyjny zobowiązanego w dalszej kolejności powstaje dopiero wtedy, gdy nie ma osoby zobowiązanej w bliższej kolejności albo gdy osoba ta nie jest w stanie uczynić zadość swemu obowiązkowi lub gdy uzyskanie od niej na czas potrzebnych uprawnionemu środków utrzymania jest niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w przypadku bezskuteczności egzekucji osoba uprawniona może złożyć do organu właściwego wierzyciela wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego.
Grafika
Wróć do spisu treści