INFORMACJE - MOPS Brodnica

LOGO MOPS
Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Brodnicy
Grafika BIP
Grafika ozdobna
Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia 0 800 154 030 (link do strony)
Przejdź do treści

INFORMACJE

DZIAŁY I ŚWIADCZENIA > DZIAŁ ŚWIADCZEŃ > FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
Data aktualizacji: 18.01.2021 r.
 
TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW
 
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy przypomina, że obecnie trwa okres świadczeniowy 2020/2021, czyli od 1 października 2020 r. do 30 września 2021 r. Wnioski na trwający okres świadczeniowy można składać na bieżąco.
 
Natomiast wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy od 1 października 2021 r. do 30 września 2022 r. składa się w sierpniu 2021 r. Do wniosku należy dołączyć (podstawowe dokumenty): zaświadczenie  od komornika sądowego o bezskuteczności egzekucji za ostatnie 2 miesiące, wyrok sądowy orzekający alimenty oraz oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych.
 
 
Pracownicy zajmujący się funduszem alimentacyjnym:
 
Justyna Retza
 
Natalia Kupferschmidt
 
 
Wnioski o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego przyjmowane są codziennie w godzinach urzędowania Ośrodka.
 
 
Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego przyznawane są na tzw. okresy świadczeniowe, trwające 12 miesięcy od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego. Jednak wnioski o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego osoby zainteresowane mogą składać już od 1 sierpnia.
 
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za październik następuje do dnia 31 października.
 
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za październik następuje do dnia 30 listopada.
Grafika
Wróć do spisu treści