2023 - MOPS Brodnica

LOGO MOPS
Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Brodnicy
Grafika BIP
Grafika ozdobna
Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia 0 800 154 030 (link do strony)
Przejdź do treści

2023

NABÓR PRACOWNIKÓW
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy
Ogłasza nabór do świetlicy środowiskowej przy ul. św. Jakuba 22 w Brodnicy
dla dzieci w wieku od 6 do 17 lat na rok szkolny 2023/2024.

 Świetlica środowiskowa to placówka wsparcia dziennego wspomagająca rozwój dzieci. Jest ona miejscem zabawy, nauki i wypoczynku, a jednocześnie ośrodkiem zorganizowanego życia społeczno - kulturalnego.
      Kontakty społeczne odgrywają bardzo znaczącą rolę w życiu i rozwoju psychicznym dzieci, gdyż - po pierwsze - współdziałanie wpływa na rozwój umysłowy ucznia, a po drugie, przynależność do grupy rówieśniczej umożliwia zaspokajanie jego potrzeb społecznych (potrzeby uznania, przynależności, pozytywnej samooceny). Jest to warunkiem przystosowania i równowagi psychicznej wychowanków.
      W świetlicy dzieci mają możliwość rozwijania własnych zainteresowań, wyboru form aktywności adekwatnych do zainteresowań, poczucie swobody i bezpieczeństwa oraz przygotowują dzieci do właściwego funkcjonowania w życiu społecznym.  
Działalność świetlicy środowiskowej będzie polegała przede wszystkim na:
- współudziale w procesie wychowywania z rodziną oraz szkołą,
- pomocy w nauce,
- organizacji czasu wolnego przez prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych,
- działaniach mających na celu rozwój zainteresowań podopiecznych
Uczestnictwo w zajęciach świetlicy jest bezpłatne.
Więcej informacji można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodnicy - Dziale Poradnictwa Rodzinnego - u Kierownika Działu Pana Artura Warszawskiego.
Dokumenty dostępne są w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy oraz na stronie internetowej Ośrodka.

Grafika
Wróć do spisu treści