MOPS Brodnica

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

19.10.2015 r. RD Informujemy że z inicjatywy Burmistrza Brodnicy oraz Radnych brodnickich skupionych w Komisji Zdrowia ruszyły badania profilaktyczne w zakresie diagnostyki układu oddechowego, profilaktyki onkologicznej oraz diagnostyki układu krążenia w postaci bezpłatnych badań RTG klatki piersiowej dla mieszkańców Brodnicy z grupy wiekowej 39 do 80 lat. Badania będą prowadzone do 15 grudnia 2015 r.  i będą realizowane w NZOZ ALFAMED przy ul. Piwnej 5 w Brodnicy. 
Zapraszamy mieszkańców Brodnicy w wieku od 39 do 80 roku życia (tj. osoby urodzone w latach 1935-1976).


09.10.2015 r. RD Informujemy że z inicjatywy Burmistrza Brodnicy oraz Radnych brodnickich skupionych w Komisji Zdrowia ruszyły badania profilaktyczne w zakresie diagnostyki układu oddechowego, profilaktyki onkologicznej oraz diagnostyki układu krążenia w postaci bezpłatnych badań RTG klatki piersiowej dla mieszkańców Brodnicy z grupy wiekowej 39 do 65 lat. Badania będą prowadzone do 15 grudnia 2015 r. dla 550 osób i będą realizowane w NZOZ ALFAMED przy ul. Piwnej 5 w Brodnicy w następujących dniach:

poniedziałki 9.00-14.45
wtorki 8.00-14.45
środy 9.00-14.45
czwartki 9.00-15.45
piątki 9.00-14.45

Należy zgłaszać się do rejestracji na II piętrze i posiadać przy sobie nr PESEL. Wcześniejsza rejestracja nie jest konieczna. Dodatkowe informacje na temat badań można uzyskać pod nr tel. 724 551 234.

05.10.2015 r. RD TYDZIEŃ MEDIACJI
W ramach prowadzonej przez Prokuraturę Rejonową w Brodnicy akcji p.n. "Tydzień Mediacji" przebiegającej pod hasłem "Mam Prawo do mediacji" prokuratorzy będą bezpłatnie udzielać wszelkich informacji związanych z instytucją mediacji w prawie karnym.
W dniach 12 - 16.10.2015 r. od godz 7:30 do godz. 15:30 (wtorek od godz. 8:00 do godz. 16:00) można będzie dowiedzieć się min. komu przysługuje prawo do mediacji, na czym polega mediacja, do czego służy, kto jest uprawniony do przeprowadzenia mediacji, jaki są pozytywne strony zastosowania tej instytucji w prawie karnym.

W dniu 15 października 2015 r. w godz. 11:00 - 14:00 w budynku tut. Prokuratury będzie pełniła dyżur Pani mediator Iwona Lubczyńska, która służyć będzie swoją profesjonalną wiedzą i doświadczeniem.

Źródło: informacja zawarta w piśmie z dnia 30 września 2015 r. RA 040/16/15


21.09.2015 r. RD  !!! Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów dotyczących ktyteriów dochodowych uprawniających do ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej,  zasiłki stałe wypłacane będą od 5 października 2015 r.  w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  !!!


31.08.2015 r. RD   Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy informuje, że rozpoczeły się prace związane z opracowaniem Strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Miasta Brodnica na lata 2016 - 2022". W związku z powyższym w ramach procesu konsultacji społecznych osoby zainteresowane mogą wypełnić ankiety załączone poniżej które po wypełełnieniu mogą przekazać do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy do 30 września 2015 r. (w formie papierowej lub na adres mailowy pokl@mops.brodnica.pl)

ankieta 1 „Problemy społeczne w opinii mieszkańców”
ankieta 2  Problemy uczniów w środowisku szkolnym i rodzinnym
ankieta 3  „Równość szans kobiet i mężczyzn”


15.07.2015 r. RD !!!! Informujemy, że ze względów technicznych, w dniu 20 i 21 lipca nastąpią utrudnienia dotyczące załatwiania spraw z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego !!! Zaświadczenia dotyczące w/w świadczeń  wydawane będą po 22 lipca. 

Prosimy o załatwianie spraw dotyczących w/w świadczeń po 22 lipca 2015 r.   - Za utrudnienia bardzo przepraszamy.


15.07.2015 r. RD TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO - DO 15 WRZEŚNIA (SŁUCHACZE KOLEGIÓW DO 15 PAŹDZIERNIKA) (więcej informacji)

15.07.2015 r. RD TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW NA OKRES ZASIŁKOWY 2015/2016

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami na okres zasiłkowy od 01.11.2015r. do 31.10.2016r. składa się we wrześniu. Do wniosku należy dołączyć:

- zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodzie za 2014r. (wszystkich pełnoletnich członków rodziny),
- dokumentację dotyczącą przebiegu aktywności zawodowej od 2014r. do chwili składania wniosku,
- zaświadczenie ze szkoły dzieci ze szkół ponadgimnazjalnych,
- wysokość składki zdrowotnej opłaconej w 2014r. (wszystkich pełnoletnich członków rodziny) oraz oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu w roku 2014 r.

! W przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany, należy również dołączyć aktualny zupełny akt urodzenia dziecka.
! W sytuacji gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych wymagają potwierdzenia innym dokumentem, tutejszy Ośrodek może domagać się takiego dokumentu.

15.07.2015 r. RD TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW NA OKRES ŚWIADCZENIOWY 2015/2016 (FUNDUSZ ALIMENTACYJNY)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy przypomina, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy od 01.10.2015r. do 30.09.2016r. składa się w sierpniu. Do wniosku należy dołączyć: zaświadczenie (wystawione w sierpniu) od komornika sądowego o bezskuteczności egzekucji za ostatnie 2 miesiące (tj. czerwiec i lipiec 2015 r.) , zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodzie za 2014r. (wszystkich pełnoletnich członków rodziny), składki zdrowotne odprowadzone w 2014 r. wszystkich pełnoletnich członków rodziny oraz oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych , oryginał aktu urodzenia osoby uprawnionej oraz wyrok sądowy orzekający alimenty.


13.07.2015 r. RD   Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej składa serdeczne podziękowania wszystkim pracownikom oraz wolontariuszom zaangażowanym w organizację w dniu 27 czerwca 2015 roku ,,Pikniku dla zdrowia”, który okazał się niezwykłą okazją do integracji społeczności lokalnej Brodnicy.
Szczególne podziękowania kierujemy do naszych licznych partnerów i sponsorów:m.in. Urzędu Miasta Brodnica, Wójta Gminy Miasta Brodnica, Prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, Renaty i Marka Hildebrandt, Dyrektora oraz pracowników Brodnickiego Centrum Caritas, Centrum Edukacji Dorosłych, Spółdzielni Socjalnej Komtur, Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 2 w Brodnicy, Prezesa PGK, właściciela firmy Vobro, właściciela firmy Cerako, Zarządu firmy SITS, właścicieli firmy Multi, harcerzy hufca ZHP, właściciela piekarni ,,Krzyś”, Pana Tomasza Rzepeckiego – radnego rady miejskiej w Brodnicy, właściciela firmy Agro Serwis, właścicielki firmy Wi -Bar, właściciela szkoły tańca House of Dance, właściciela firmy Neo System, właściciela firmy Seven, Pani Bożeny Turek właścicielki Sklepu Sportowego, funkcjonariuszy Policji i Straży Pożarnej, Karoliny Ziętary, Macieja Zielińskiego, Adama Cwynar oraz mieszkańców osiedla. Dzięki Państwu udało się zorganizować wspaniałą imprezę, która na długo pozostanie w naszej pamięci.
19.06.2015 r. RD
 PIKNIK DLA ZDROWIA
14.05.2015 r. RD Obwieszczenie w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2015 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego