TRWAJĄCE - MOPS Brodnica

LOGO MOPS
Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Brodnicy
Grafika BIP
Grafika ozdobna
Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia 0 800 154 030 (link do strony)
Przejdź do treści

TRWAJĄCE

NABÓR PRACOWNIKÓW
OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2021
 
             z dnia 24 września 2021 r.
 
 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownik Działu Poradnictwa Rodzinnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodnicy,
 
ul. Św. Jakuba 22, 87-300 Brodnica, w wymiarze pełnego etatu.


Brodnica, dnia 29 października 2021 r.
Informacja o wyniku naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownik Działu Poradnictwa Rodzinnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodnicy ul. Ustronie 2b, 87-300 Brodnica w wymiarze pełnego etatu.
 
 
W wyniku zakończonej procedury naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownik Działu Poradnictwa Rodzinnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodnicy nabór został nierozstrzygnięty, z powodu niespełnienia przez kandydatów w wystarczającym stopniu wymagań przewidzianych dla tego stanowiska.
 

DYREKTOR
 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy
 
Aleksandra Bykowska
Grafika
Wróć do spisu treści