2020 - MOPS Brodnica

LOGO MOPS
Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Brodnicy
Grafika BIP
Grafika ozdobna
Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia 0 800 154 030 (link do strony)
Przejdź do treści

2020

NABÓR PRACOWNIKÓW
Brodnica, dnia 31 sierpnia 2020 r.

Informacja o wyniku naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy - Referent ds. stypendiów i zasiłków szkolnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodnicy ul. Ustronie 2b, 87-300 Brodnica w wymiarze pełnego etatu.

W wyniku zakończonej procedury naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy została wybrana
Pani Agnieszka Grapatyn, zam. Brodnica.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Agnieszka Grapatyn spełniła wymogi formalne i z rozmowy kwalifikacyjnej uzyskała wymaganą liczbę punktów do wykonywania zadań i obowiązków w zakresie dotyczącym w/w stanowiska.

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy
Aleksandra Bykowska
                                     OGŁOSZENIE O NABORZE NR 3/2020 
z dnia 13 sierpnia 2020 r.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy ogłasza nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy: Referent ds. stypendiów i zasiłków szkolnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodnicy ul. Ustronie 2 B, 87-300 Brodnica w wymiarze pełnego etatu.
Brodnica, dnia 06 kwietnia 2020 r.

Informacja o wyniku naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy - Kierownik Działu ds. Pomocy Społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodnicy ul. Ustronie 2b, 87-300 Brodnica w wymiarze pełnego etatu.

W wyniku zakończonej procedury naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy została wybrana
Pani Jolanta Słupska, zam. Zbiczno.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Jolanta Słupska spełniła wymogi formalne i z rozmowy kwalifikacyjnej uzyskała wymaganą liczbę punktów kwalifikacyjnych stanowiących ocenę jej wiedzy, umiejętności i predyspozycji na bardzo dobrym poziomie do wykonywania zadań i obowiązków w zakresie dotyczącym w/w stanowiska.

DYREKTOR

Aleksandra Bykowska
Brodnica, dnia 12 grudnia 2019r.

Informacja o wyniku naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy - Kierownik Działu ds. Świadczeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodnicy ul. Ustronie 2b, 87-300 Brodnica w wymiarze pełnego etatu.

W wyniku zakończonej procedury naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy została wybrana
Pani Katarzyna Paluszkiewicz, zam. Brodnica.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Katarzyna Paluszkiewicz spełniła wymogi formalne i z rozmowy kwalifikacyjnej uzyskała wymaganą liczbę punktów kwalifikacyjnych stanowiących ocenę jej wiedzy, umiejętności i predyspozycji na bardzo dobrym poziomie do wykonywania zadań i obowiązków w zakresie dotyczącym w/w stanowiska.

DYREKTOR
/-/ Alfred Józefiak

.......................................................................................................................
Brodnica, dnia 12 grudnia 2019r.

Informacja o wyniku naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy - Kierownik Działu ds. Pomocy Społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodnicy ul. Ustronie 2b, 87-300 Brodnica w wymiarze pełnego etatu.

W wyniku zakończonej procedury naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy została wybrana
Pani Aleksandra Bykowska, zam. Wąbrzeźno.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Aleksandra Bykowska spełniła wymogi formalne i z rozmowy kwalifikacyjnej uzyskała wymaganą liczbę punktów kwalifikacyjnych stanowiących ocenę jej wiedzy, umiejętności i predyspozycji na bardzo dobrym poziomie do wykonywania zadań i obowiązków w zakresie dotyczącym w/w stanowiska.

DYREKTOR
/-/ Alfred Józefiak
Grafika
Wróć do spisu treści