500 PLUS - AKTUALNOŚCI - MOPS Brodnica

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

INFORMACJA: WYDŁUŻONE GODZINY PRACY

Opublikowany przez w 500 PLUS · 30/8/2017 11:14:00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż w celu ułatwienia składania Państwu wniosków w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, wniosków  o świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wniosków na świadczenia wychowawcze (500plus), biura w dniach 30 i 31 sierpnia 2017 r. będą otwarte do godz. 17:00
INFOLINIA 500 PLUS

Opublikowany przez RD w 500 PLUS · 1/8/2017 10:04:00
Informujemy, że uruchomiliśmy specjalny numer telefonu, pod który dzwoniąc możecie Państwo uzyskać informację dotyczącą świadczenia 500 plus -
564 984 076


INFORMACJA ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

Opublikowany przez RD w 500 PLUS · 21/7/2017 09:41:00

500 BUS

Opublikowany przez RD w 500 PLUS · 21/6/2016 09:37:00
W ramach Kampanii promocyjnej rządowego programu Rodzina 500+ pracownicy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z Bydgoszczy planują odwiedzić wszystkie gminy województwa. W naszym mieście spotkanie odbędzie się w dniu 27 czerwca o godz. 15:00 w Pałacu Anny Wazówny ul. Zamkowa 1. 

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie http://kp500bus.pl
Informacja - świadczenia wychowawcze 500 PLUS

Opublikowany przez RD w 500 PLUS · 22/4/2016 07:09:00

 Informujemy, że wnioski o świadczenia wychowawcze są wydawane bezpłatnie. Jedynymi stronami internetowymi z autoryzowanymi przez stronę rządową informacjami o programie RODZINA 500PLUS są strony: rodzina500plus.gov.pl , obywatel.gov.pl oraz oficjalne strony internetowe ministerstw.


Informacja - numer telefonu 500 plus

Opublikowany przez RD w 500 PLUS · 15/4/2016 07:11:00

 Informujemy, że uruchomiliśmy specjalny numer telefonu, pod który dzwoniąc możecie Państwo uzyskać informację dotyczącą świadczenia 500 plus -
564 984 076


500 PLUS ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

Opublikowany przez RD w 500 PLUS · 29/2/2016 07:41:00


 Wnioski wydawane i przyjmowane będą w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (ul. Ustronie 2B) od dnia 1 kwietnia 2016r. Uwaga: W przypadku złożenia wniosku w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia ustawy, tj. do dnia 1 lipca 2016r., prawo do świadczenia ustalone zostanie od dnia 1 kwietnia br. Wniosek może być składany także drogą elektroniczną.
Program Rodzina 500plus to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Świadczenie wychowawcze - w wysokości 500,00 zł miesięcznie - na drugie i kolejne dziecko w rodzinie, do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia, przysługiwać będzie: matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka bez względu na wysokość dochodu.
Świadczenie wychowawcze przysługiwać będzie także na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługiwać będzie na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł.
Wysokość świadczenia wychowawczego nie będzie wliczana do dochodu stanowiącego podstawę do otrzymywania innych świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
RODZINA 500 PLUS

Opublikowany przez RD w 500 PLUS · 24/2/2016 07:46:00
 Dzienniku Ustaw pod poz. 214 opublikowano rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze. Rozporządzenie zawiera m.in. wzór wniosku, który będzie trzeba wypełnić, by otrzymać 500 zł na dziecko. Wniosek ma 9 stron, są w nim szczegółowe pouczenia i wyjaśnienia dla osób, które będą go wypełniać. Ogłoszono również dwa inne akty wykonawcze do ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Wnioski będą przyjmowane w MOPS od dnia 1 kwietnia 2016 r.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego