USTAWY - MOPS Brodnica

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

ŚWIADCZENIA I POMOC > STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE
Stypendia i zasiłki szkolne przyznawane są na podstawie art. 90 m ust. 2, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 t.j. z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXVI/256/2005 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Brodnicy.

Do prowadzenia postępowania w sprawie przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym upoważniony jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy zgodnie z Uchwałą nr XIV/102/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego