ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W TRYBACH PZP - BCUS BRODNICA

Grafika BIP
Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia 0 800 154 030 (link do strony)
Brodnickie Centrum Usług Społecznych
Przejdź do treści

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W TRYBACH PZP

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Uprzejmie informujemy, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy  w dniu 29.12.2023 r. upublicznił postępowanie o udzielenie zamówienia  publicznego na "Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla  osób z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkałymi na terenie Gminy Miasta  Brodnicy w roku 2024".

Cała dokumentacja postępowania znajduje się na platformie Urzędu  Zamówień Publicznych pod linkiem  
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-
db69c33f-a62b-11ee-948d-82b0c04ef850
Wykonawcy mogą składać oferty wyłącznie poprzez ww. stronę postępowania  do dnia 08 stycznia 2024 r. do godz. 10.00. Otrzymane w postępowaniu  oferty, do wyznaczonego w SWZ dnia ich otwarcia, będą przechowywane na  serwerach UZP w niejawnej zaszyfrowanej postaci.
Warunkiem ubiegania się o niniejsze zamówienie publiczne jest: złożenie oferty w sposób opisany w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz podpisanie wymaganych w postępowaniu dokumentów jednym z podpisów, tj.: podpisem zaufanym, elektronicznym podpisem osobistym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Oferty można składać na jedną, kilka lub wszystkie części ww. zamówienia wg wyboru Wykonawcy w zakresie:
Część I – Terapia logopedyczna.
Część II – Terapia neurologopedyczna.
Część III – Terapia behawioralna, usprawnienie rozwoju, zajęcia terapeutyczne.
Część IV – Terapia sensoryczna.
Część V – Terapia pedagogiczna, trening umiejętności społecznej, zajęcia rewalidacyjne, oligofrenopedagogika, terapia zajęciowa.
Część VI – Terapia widzenia (wzrokowa) - tyflopedagog.
Część VII – Rehabilitacja ruchowa (fizyczna), w tym z wykorzystaniem: elementów integracji sensorycznej (SI), masażu, metody NDT-Bobath, metody Vojty, metody Weroniki Sherborne. Terapia zajęciowa. Opiekun medyczny. Fizjoterapia. Kinezyterapia.
Część VIII – Terapia psychologiczna, w tym oddziaływanie  pedagogiczno-psychologiczne.
Część IX - Dogoterapia.

Serdecznie zapraszamy do składania ofert i udziału w postępowaniu.
Uprzejmie informujemy, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy  w dniu 28 kwietnia 2023 r. zamieścił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w Gminie Miasta Brodnicy w roku 2023” .
Cała dokumentacja postępowania znajduje się na platformie Urzędu  Zamówień Publicznych e-Zamówienia pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-321fdc66-e5ba-11ed-9355-06954b8c6cb9 .
Oferty można składać na jedną, kilka lub wszystkie części ww. zamówienia , wg wyboru Wykonawcy w zakresie:
Część I – Całodobowa opieka wytchnieniowa świadczona w ośrodku wsparcia.
Część II – Całodobowa opieka wytchnieniowa świadczona w innym miejscu wskazanym przez uczestnika lub realizatora Programu.
Serdecznie zapraszamy do składania ofert i udziału w postępowaniu.
Uprzejmie informujemy, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy  w dniu 28.12.2022 r. upublicznił postępowanie o udzielenie zamówienia  publicznego na "Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla  osób z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkałymi na terenie Gminy Miasta  Brodnicy w roku 2023".

Cała dokumentacja postępowania znajduje się na platformie Urzędu  Zamówień Publicznych pod linkiem  https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-76cd756d-86a7-11ed-b4ea-f64d350121d2  .

Wykonawcy mogą składać oferty wyłącznie poprzez ww. stronę postępowania  do dnia 09 stycznia 2023 r. do godz. 16.30. Otrzymane w postępowaniu  oferty, do wyznaczonego w SWZ dnia ich otwarcia, będą przechowywane na  serwerach UZP w niejawnej zaszyfrowanej postaci.
Warunkiem ubiegania się o niniejsze zamówienie publiczne jest: złożenie  oferty w sposób opisany w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz  podpisanie wymaganych w postępowaniu dokumentów jednym z podpisów, tj.:  podpisem zaufanym, elektronicznym podpisem osobistym lub kwalifikowanym  podpisem elektronicznym.

Oferty można składać na jedną, kilka lub wszystkie części ww. zamówienia  wg wyboru Wykonawcy w zakresie:
Część I – Terapia logopedyczna.
Część II – Terapia neurologopedyczna.
Część III – Terapia behawioralna, usprawnienie rozwoju, zajęcia  terapeutyczne.
Część IV – Terapia sensoryczna.
Część V – Terapia pedagogiczna, trening umiejętności społecznej, zajęcia  rewalidacyjne, oligofrenopedagogika, terapia zajęciowa.
Część VI – Terapia widzenia (wzrokowa) - tyflopedagog.
Część VII – Rehabilitacja ruchowa (fizyczna), w tym z wykorzystaniem:  elementów integracji sensorycznej (SI), masażu, metody NDT-Bobath,  metody Vojty, metody Weroniki Sherborne. Terapia zajęciowa. Opiekun  medyczny. Fizjoterapia. Kinezyterapia.
Część VIII – Terapia psychologiczna, w tym oddziaływanie  pedagogiczno-psychologiczne.
Część IX - Dogoterapia.
Część X - Hipoterapia.

Serdecznie zapraszamy do składania ofert i udziału w postępowaniu.
Grafika
Wróć do spisu treści