ZAKOŃCZONE - BCUS BRODNICA

Grafika BIP
Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia 0 800 154 030 (link do strony)
Brodnickie Centrum Usług Społecznych
Przejdź do treści

ZAKOŃCZONE

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE > STARSZE INFORMACJE > PRZETARGI I KONKURSY
Ogłoszenie w sprawie zamówienia na:

 „Dożywianie uczniów w stołówce szkolnej”
CPV: 55523100-3 Usługi w zakresie posiłków szkolnych, 55524000-9 Usługi dostarczania posiłków do szkół
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art.138o Prawa Zamówień Publicznych22.11.2018 r. RD
Ogłoszenie o postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego w trybie art.138o PZP na Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy w tym osób z zaburzeniami psychicznymi

31.01.2018r. RD


22.12.2017r. RD

Protokół: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla klientów 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy w tym osób z zaburzeniami psychicznymi15.12.2017r. RD

Ogłoszenie o postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego w trybie art.138o PZP
na: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla klientów
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy w tym osób z zaburzeniami psychicznymi


21.11.2017r. RD

Ogłoszenie w sprawie zamówienia na: 
„Dożywianie uczniów w stołówce szkolnej”
CPV: 55523100-3 Usługi w zakresie posiłków szkolnych, 55524000-9 Usługi dostarczania posiłków do szkół

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art.138o Prawa Zamówień Publicznych


21.11.2017r. RD

Ogłoszenie o postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego w trybie art.138o PZP
na: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla klientów
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy w tym osób z zaburzeniami psychicznymi12.12.2016 r. RD

Protokół z otwarcia ofert:  DOŻYWIANIE UCZNIÓW W STOŁÓWCE SZKOLNEJ


ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Opublikowany przez RD w KONKURSY · 6/12/2016 08:28:00

W związku z koniecznością przeprowadzenia wizji lokalnej przez jednego z oferentów oraz z koniecznością udzielenia odpowiedzi na pytania, termin składania ofert na postępowanie "Dożywianie uczniów w stołówce szkolnej" zostaje przedłużony do dnia 12 grudnia 2016 r. do godz. 9:00


06.12.2016r. RD

Ogłoszenie o postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego w trybie art.138o PZP na "Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w tym osób z zaburzeniami psychicznymi dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy"

Kod CPV : 85.14.00.00-2, 85.31.12.00-4, 85.31.21.20-6, 85.31.25.00-4. (treść ogłoszenia)


25.11.2016r. RD

Ogłoszenie w sprawie zamówienia na: „Dożywianie uczniów w stołówce szkolnej”
CPV: 55523100-3 Usługi w zakresie posiłków szkolnych, 55524000-9 Usługi dostarczania posiłków do szkół

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art.138o Prawa Zamówień Publicznych

Grafika
Wróć do spisu treści