ZAKOŃCZONE 2021 - BCUS BRODNICA

Grafika BIP
Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia 0 800 154 030 (link do strony)
Brodnickie Centrum Usług Społecznych
Przejdź do treści

ZAKOŃCZONE 2021

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE > STARSZE INFORMACJE > PRZETARGI I KONKURSY

Postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego na  Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy w tym osób z  zaburzeniami  psychicznymi. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art.138o Prawa  Zamówień Publicznych

„Przygotowanie oraz dostarczenie posiłków w ramach wieloletniego  programu „Posiłek w szkole i domu” CPV: 55523100-3 Usługi w zakresie posiłków szkolnych, 55524000-9 Usługi  dostarczania posiłków do szkół. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art.138o Prawa  Zamówień PublicznychW dniu 15 grudnia 2020 r. na tej stronie udostępnione zostaną linki do transmisji z otwarcia ofert w dniu 15 grudnia 2020 r.
Linki zostaną udostępnione o godzinie rozpoczęcia otwarcia ofert. Komunikacja odbędzie się w trybie komunikatora - transmisja na żywo.  Transmisja będzie w trybie przekazu video - brak będzie możliwości komunikacji z pracownikami Ośrodka.

Ogłoszenie o postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego na Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy w tym osób z  zaburzeniami psychicznymi. Postępowanie w trybie art.138o PZP.

Ogłoszenie w sprawie zamówienia na:
„Przygotowanie oraz dostarczenie posiłków w ramach wieloletniego  programu „Posiłek w szkole i domu” CPV: 55523100-3 Usługi w zakresie posiłków szkolnych, 55524000-9 Usługi  dostarczania posiłków do szkół
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art.138o Prawa  Zamówień Publicznych

Grafika
Wróć do spisu treści