ZAKOŃCZONE 2020 - BCUS BRODNICA

Grafika BIP
Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia 0 800 154 030 (link do strony)
Brodnickie Centrum Usług Społecznych
Przejdź do treści

ZAKOŃCZONE 2020

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE > STARSZE INFORMACJE > PRZETARGI I KONKURSY
Sprostowanie:
W punkcie 3.1 ogłoszenia o SUO koniec ostatniego zdania powinien brzmieć: "w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020 roku."

Grafika
Wróć do spisu treści