Przetargi - BCUS BRODNICA

Grafika BIP
Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia 0 800 154 030 (link do strony)
Brodnickie Centrum Usług Społecznych
Przejdź do treści

Przetargi

OPIEKA WYTCHNIENIOWA > Opieka wytchnieniowa - edycja 2023
Uprzejmie informujemy, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy  w dniu 28 kwietnia 2023 r. zamieścił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w Gminie Miasta Brodnicy w roku 2023” .
Cała dokumentacja postępowania znajduje się na platformie Urzędu  Zamówień Publicznych e-Zamówienia pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-321fdc66-e5ba-11ed-9355-06954b8c6cb9 .
Oferty można składać na jedną, kilka lub wszystkie części ww. zamówienia , wg wyboru Wykonawcy w zakresie:
Część I – Całodobowa opieka wytchnieniowa świadczona w ośrodku wsparcia.
Część II – Całodobowa opieka wytchnieniowa świadczona w innym miejscu wskazanym przez uczestnika lub realizatora Programu.
Serdecznie zapraszamy do składania ofert i udziału w postępowaniu.
Grafika
Wróć do spisu treści