Ogłoszenia o naborze uczestników - BCUS BRODNICA

Grafika BIP
Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia 0 800 154 030 (link do strony)
Brodnickie Centrum Usług Społecznych
Przejdź do treści

Ogłoszenia o naborze uczestników

ASYSTENT OSOBY/ASYSTENT OSOBISTY > Asystent osoby niepełnosprawnej - edycja 2021


OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PROGRAMIE „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” - EDYCJA 2021
 
 
         W związku z Programem „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021 ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy ogłasza nabór osób chętnych - Mieszkańców Brodnicy - do wzięcia udziału w w/w Programie. Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.
 
         Celem Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” jest wprowadzenie usługi asystenta, jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Osoby te będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności czy podejmowaniu aktywności społecznej. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu ww. osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.
 
Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:
 
·         wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
 
·         zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 
·         załatwianiu spraw urzędowych;
 
·         nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 
·         korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 
·         wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej.
 
Uczestnik Programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.
 
         Osoby zainteresowane, powyższym programem proszone są o wypełnienie karty zgłoszenia. Dokumenty należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy ul. Ustronie 2 b do dnia 26 kwietnia 2021 r.
 
Treść Programu dostępna jest pod adresem:
   
 
Do wniosku należy załączyć:
 
     
  1. Karta zgłoszenia - załącznik nr. 8.


OGŁOSZENIE - WERSJA DO DRUKU (proszę kliknąć)[link:3] [/link:3]
Grafika
Wróć do spisu treści