OBOWIĄZUJĄCE - BCUS BRODNICA

Grafika BIP
Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia 0 800 154 030 (link do strony)
Brodnickie Centrum Usług Społecznych
Przejdź do treści

OBOWIĄZUJĄCE

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE > STARSZE INFORMACJE > PRZETARGI I KONKURSY
03 03 2022 RD
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach resortowego Programu MRiPS "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022
finansowanej z Funduszu Solidarnościowego, w Gminie Miasta Brodnicy

Szczegóły (proszę kliknąć by pobrać dany plik):

Brodnica, dnia 25 stycznia 2022 r.
 
 
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
           dotyczy zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 130 000,00 zł
 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy
 
zaprasza do składania ofert na
 
świadczenie usług pogrzebowych w zakresie sprawiania pogrzebu zmarłym, których
 
pochowanie zleca Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy

 

Brodnica, dnia 17 grudnia 2021 r.
 
 
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
           dotyczy zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 130 000,00 zł
 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy
 
zaprasza do składania ofert na
 
dostawę tonerów dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy 
Brodnica, dnia 16 grudnia 2021 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
           dotyczy zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 130 000,00 zł
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy
zaprasza do składania ofert na
świadczenie usług pogrzebowych w zakresie sprawiania pogrzebu zmarłym, których
pochowanie zleca Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy

Brodnica, dnia 16 grudnia 2021 r.
 
 
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
           dotyczy zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 130 000,00 zł
 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy
 
zaprasza do składania ofert na
 
dostawę środków czystości dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy


Brodnica, dnia 16 grudnia 2021 r.
 
 
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
           dotyczy zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 130 000,00 zł
 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy
 
zaprasza do składania ofert na
 
dostawę materiałów biurowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy


Brodnica, dnia 16 grudnia 2021 r.
 
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
           dotyczy zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 130 000,00 zł
 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy zaprasza do składania ofert na
 
świadczenie usług medycyny pracy, które zleca
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy


Nr sprawy MOPS-PZP-2/2021
 
 
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
 
dotyczy postępowania na usługi społeczne:
 
 
Przygotowanie oraz dostarczenie posiłków w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i domu”
 
 
Tryb udzielenia zamówienia:
 
Podstawowy bez negocjacji art.275 ust.1 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.1129 ze zm.)
 
 
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje przy użyciu mini portalu
 
https:\\miniportal.uzp.gov.pl

SZCZEGÓŁY  - DOKUMENTACJA DO POBRANIA:

Brodnica, 31 stycznia 2022 r.
 
Znak sprawy: MOPS-PZP-2/2021
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
W dniu 28 stycznia 2022 r. do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy wpłynęło pismo od Centrum Ekonomii Społecznej BONUM o odstąpieniu od podpisania umów na dożywianie w szkołach określonych prowadzonym postępowaniu w usługach nr 2 i nr 4 
Grafika
Wróć do spisu treści