Nabór - BCUS BRODNICA

Grafika BIP
Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia 0 800 154 030 (link do strony)
Brodnickie Centrum Usług Społecznych
Przejdź do treści

Nabór

ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy
 
Ogłasza nabór do świetlicy środowiskowej przy ul. św. Jakuba 22 w Brodnicy
 
dla dzieci w wieku od 6 do 17 lat na rok szkolny 2023/2024.

 
  Świetlica środowiskowa to placówka wsparcia dziennego wspomagająca rozwój dzieci. Jest ona miejscem zabawy, nauki i wypoczynku, a jednocześnie ośrodkiem zorganizowanego życia społeczno - kulturalnego.
 
       Kontakty społeczne odgrywają bardzo znaczącą rolę w życiu i rozwoju psychicznym dzieci, gdyż - po pierwsze - współdziałanie wpływa na rozwój umysłowy ucznia, a po drugie, przynależność do grupy rówieśniczej umożliwia zaspokajanie jego potrzeb społecznych (potrzeby uznania, przynależności, pozytywnej samooceny). Jest to warunkiem przystosowania i równowagi psychicznej wychowanków.
 
       W świetlicy dzieci mają możliwość rozwijania własnych zainteresowań, wyboru form aktywności adekwatnych do zainteresowań, poczucie swobody i bezpieczeństwa oraz przygotowują dzieci do właściwego funkcjonowania w życiu społecznym.  
 
Działalność świetlicy środowiskowej będzie polegała przede wszystkim na:
 
- współudziale w procesie wychowywania z rodziną oraz szkołą,
 
-  pomocy w nauce,
 
- organizacji czasu wolnego przez prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych,
 
- działaniach mających na celu rozwój zainteresowań podopiecznych
 
Uczestnictwo w zajęciach świetlicy jest bezpłatne.
 
 
Więcej informacji można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodnicy - Dziale Poradnictwa Rodzinnego - u Kierownika Działu Pana Artura Warszawskiego.
 
Dokumenty dostępne są w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy oraz na stronie internetowej Ośrodka.

Grafika
Wróć do spisu treści