Nabór do projektu - BCUS BRODNICA

Grafika BIP
Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia 0 800 154 030 (link do strony)
Brodnickie Centrum Usług Społecznych
Przejdź do treści

Nabór do projektu

PROJEKTY UNIJNE > Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Miasta Brodnica cz. I


Nabór do projektu
„Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Miasta Brodnica cz. I”

 
 
W związku z realizacją projektu „Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Miasta Brodnica cz. I” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy ogłasza nabór osób chętnych - Mieszkańców Brodnicy - do wzięcia udziału w w/w Projekcie.
 
 
Celem projektu jest aktywizacja społeczna mieszkańców Brodnicy zagrożonych wykluczeniem społecznym w szczególności z powodu ubóstwa oraz bezrobocia w okresie od grudnia 2021 r. do maja 2023 r. 20 kobiet i 20 mężczyzn.
 
 
Projekt przewiduje realizację następujących form wsparcia:
 
- psycholog - diagnozy indywidualne i zajęcia grupowe,
 
- wizyty studyjne,
 
- kursy zawodowe,
 
- warsztaty integracyjne rozwoju osobistego,
 
- wsparcie pracownika socjalnego, tutora,
 
- wsparcie osób sprawujących opiekę nad osoba zależną,
 
- stypendia szkoleniowe,
 
- zasiłki z pomocy społecznej.
 
 
Zakres wsparcia dla uczestnika będzie indywidualnie dostosowany do jego potrzeb określonych w zawartym kontrakcie socjalnym.
 
 
Wszystkie formy wsparcia realizowane w ramach Projektu dofinansowane są z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Uczestnicy/czki projektu nie ponoszą żadnych opłat z tytułu uczestnictwa w oferowanych w ramach projektu formach wsparcia.
 
 
Kandydaci - osoby zainteresowane - powinni złożyć następujące dokumenty:
 
- ankieta aplikacyjna wraz z załącznikami (załączniki nr 1-5),
 
- kwestionariusz osobowy.
 
 
Dokumenty należy dostarczyć osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy ul. Ustronie 2 b w terminie od 16 do 28 marca 2022 r.
 
 
Punkt informacyjny znajduje się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy, ul. Ustronie 2 b, 87-300 Brodnica.
 
Kontakt z Ośrodkiem pod numerem telefonu: 56 498 49 33 lub 56 498 27 42.
 
 
Spotkanie informacyjno-rekrutacyjne przeprowadzone będzie w dniu 23 marca 2022 r. w godzinach 10:00 - 13:00 w sali bankietowej Pałacu Anny Wazówny w Brodnicy, ul. Zamkowa 1, 87-300 Brodnica
 
 
Grafika
Wróć do spisu treści