KONSULTACJE SPOŁECZNE - BCUS BRODNICA

Grafika BIP
Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia 0 800 154 030 (link do strony)
Brodnickie Centrum Usług Społecznych
Przejdź do treści

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Protokół z przebiegu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwaływ sprawie „Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych w Gminie Miasta Brodnicy na lata 2023-2030"

W dniu 07 lutego 2023 r. o godzinie 15:00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy (sala konferencyjna) przy ul. Ustronie 2 b odbędzie się spotkanie w ramach konsultacji społecznych z mieszkańcami Brodnicy w sprawie "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Miasta Brodnicy na lata 2023 - 2030". Zachęcamy do udziału w spotkaniu mieszkańców oraz organizacje pozarządowe.
W załączeniu treść dokumentu: Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Miasta Brodnicy na lata 2023 - 2030

 


Informuje się, że w terminie od 27 grudnia 2022 r. do 10 stycznia 2023 r. przeprowadza się konsultacje społeczne z mieszkańcami Brodnicy w sprawie "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Miasta Brodnicy na lata 2023 - 2030".
Konsultacje społeczne przeprowadza się z mieszkańcami Brodnicy w następujących formach:
1) składanie opinii, uwag pisemnie za pośrednictwem poczty tradycyjnej,
2) przyjmowanie opinii, uwag za pośrednictwem poczty elektronicznej,
3) na formularzu w sprawie konsultacji (w załączniku)

 
Do zespołu do spraw konsultacji społecznych dotyczących "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Miasta Brodnicy na lata 2023 - 2030", powołano:
1) Panią Aleksandrę Bykowską - przewodnicząca Zespołu - dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy;
2) Panią Jolantę Słupską - kierownika Działu ds. Pomocy Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy;
3) Panią Martę Szmidt - kierownika Biura Zdrowia i Pomocy Społecznej w Urzędzie Miejskim w Brodnicy;
4) Pana Janusza Kwiatkowskiego - kierownika Rewiru Dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji.

 
Grafika
Wróć do spisu treści