INFORMACJE - BCUS BRODNICA

Grafika BIP
Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia 0 800 154 030 (link do strony)
Brodnickie Centrum Usług Społecznych
Przejdź do treści

INFORMACJE

DZIAŁY I ŚWIADCZENIA > DZIAŁ ŚWIADCZEŃ > FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
Data aktualizacji: 08.04.2024 r.
TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

 
 
Brodnickie Centrum Usług Społecznych przypomina, że obecnie trwa okres świadczeniowy 2023/2024, czyli od 1 października 2023 r. do 30 września 2024 r. Wnioski na trwający okres świadczeniowy można składać na bieżąco.
 
Natomiast wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy od 1 października 2024 r. do 30 września 2025 r. składa się od dnia 01 sierpnia 2024 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 01 lipca 2024 r.
 
Do wniosku należy dołączyć (podstawowe dokumenty):
 
- zaświadczenie  od komornika sądowego o bezskuteczności egzekucji za ostatnie 2 miesiące,

- zaświadczenie od komornika ściągalności za 2022 r. (w przypadku składania wniosku na okres świadczeniowy 2023/2024) lub 2023 r. (w przypadku składania wniosku na okres świadczeniowy 2024/2025),
 
- wyrok sądowy orzekający alimenty,
 
- oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych.
 
 
Pracownicy zajmujący się funduszem alimentacyjnym:
 
Justyna Retza
 
Natalia Kupferschmidt
 
 
Wnioski o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego przyjmowane są codziennie w godzinach urzędowania Centrum. Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego przyznawane są na tzw. okresy świadczeniowe, trwające 12 miesięcy od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego. Jednak wnioski o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego osoby zainteresowane mogą składać już od 1 sierpnia.
 
 
 
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za październik następuje do dnia 31 października.
 
 
 
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za październik następuje do dnia 30 listopada.
 
 
UWAGA!!!
 
 
W przypadku nadmiernych trudności w uzyskaniu świadczeń alimentacyjnych od ojca lub matki osoby uprawnionej, zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem doktryny i orzecznictwa dopuszczalne jest powództwo przeciwko zobowiązanemu w dalszej kolejności. W myśl art. 132 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego obowiązek alimentacyjny zobowiązanego w dalszej kolejności powstaje dopiero wtedy, gdy nie ma osoby zobowiązanej w bliższej kolejności albo gdy osoba ta nie jest w stanie uczynić zadość swemu obowiązkowi lub gdy uzyskanie od niej na czas potrzebnych uprawnionemu środków utrzymania jest niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami.
 
 
Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w przypadku bezskuteczności egzekucji osoba uprawniona może złożyć do organu właściwego wierzyciela wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego.
Grafika
Wróć do spisu treści