INFORMACJE (DE) - BCUS BRODNICA

Grafika BIP
Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia 0 800 154 030 (link do strony)
Brodnickie Centrum Usług Społecznych
Przejdź do treści

INFORMACJE (DE)

DZIAŁY I ŚWIADCZENIA > DZIAŁ ŚWIADCZEŃ > DODATEK MIESZK. I ENERGET. > DODATEK ENERGETYCZNY
Uprzejmie informuję, że wydłużeniu uległ termin wskazany w ustawie o dodatku osłonowym w zakresie pozostawienia bez rozpatrzenia wniosków o przyznanie dodatków energetycznych, składanych  do dnia 31 grudnia 2024 r.


Uwaga!

Wnioski o wypłatę dodatku energetycznego złożone od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym tj. od 03 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. pozostają bez rozpoznania.

DODATEK ENERGETYCZNY - świadczenie dla osób pobierających dodatek mieszkaniowy

By uzyskać dodatek energetyczny, należy spełnić jednocześnie następujące warunki:
  1. mieć przyznany dodatek mieszkaniowy (ta sama osoba, która jest stroną umowy z dostawcą energii elektrycznej),
  2. posiadać umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej zawartą z przedsiębiorstwem energetycznym, (umowa na tą samą osobę, która pobiera dodatek mieszkaniowy),
  3. zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Jeżeli są spełnione powyższe warunki należy:

  1. złożyć wniosek o przyznanie dodatku energetycznego. Wnioski przyjmowane są codziennie w godzinach urzędowania Ośrodka, ul. Ustronie 2 b. Pracownicy merytoryczni przyjmują interesantów w poniedziałki, wtorki i czwartki w siedzibie Ośrodka.

  2. dołączyć do wniosku kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej.

W trakcie przyjmowania wniosku o przyznanie dodatku energetycznego mogą pojawić się nowe okoliczności, które będą wymagały dostarczenia dodatkowych dokumentów.

Wysokość dodatku energetycznego jest ogłoszona w Obwieszczeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 kwietnia 2022 r. (Monitor Polski 2022, poz. 419). W okresie od 01 maja 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r. wynosi miesięcznie:

13,38 zł dla gospodarstwa domowego 1-osobowego
18,58 zł dla gospodarstwa  domowego 2-4 osobowego
22,30 zł dla gospodarstwa domowego 5 i więcej osobowego

Dodatek energetyczny wypłaca się  do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.
Grafika
Wróć do spisu treści