INFORMACJA - MOPS Brodnica

LOGO MOPS
Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Brodnicy
Grafika BIP
Grafika ozdobna
Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia 0 800 154 030 (link do strony)
Przejdź do treści

INFORMACJA

INFORMACJE > KARTA DUŻEJ RODZINY - INFORMACJA
16.06.2014 r. INFORMACJA - KARTA DUŻEJ RODZINY

W związku  z wejściem  w życie Uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych istnieje możliwość przyznania rodzinom wielodzietnym Karty Dużej Rodziny . Karta będzie uprawniała do skorzystania z programu , który ma na celu promowanie modelu rodziny wielodzietnej , umacnianie jej m.in. poprzez zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych.

Rodziny, w których wychowuje się co najmniej troje dzieci mogą ubiegać się o przyznanie im Karty Dużej Rodziny . Wzór wniosku można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Brodnicy , ul. Kamionka 23 pok. 101( w wersji papierowej ) oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodnicy , ul. Ustronie 2 B ( Dział Świadczeń Rodzinnych ) Wersję elektroniczną wniosku zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Brodnicy w zakładce Karta Dużej Rodziny . Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Urzędu Miejskiego w Brodnicy pok. 101 i pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy , ul. Ustronie 2 B . Informacje w formie elektronicznej są dostępne na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Wnioski można składać w Urzędzie Miejskim (kancelaria Urzędu – pokój 211).
Grafika
Wróć do spisu treści