INFORMACJA - MOPS Brodnica

LOGO MOPS
Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Brodnicy
Grafika BIP
Grafika ozdobna
Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia 0 800 154 030 (link do strony)
Przejdź do treści

INFORMACJA

KONTAKT
! W 2020 r. nie składa się wniosków o ustalenie prawa do świadczenia „500+” na dzieci, na które obecnie pobierane jest świadczenie wychowawcze, ponieważ prawo do świadczenia wychowawczego ustalone zostało do dnia 31 maja 2021 r.

Wnioski 500+ na kolejny okres zasiłkowy 2021/2022 przyjmowane będą od dnia 01 lutego 2021 r. w formie elektronicznej natomiast od dnia 01 kwietnia 2021 r. w formie papierowej.

Informujemy, że wnioski o wypłatę świadczenia „Dobry Start” przyjmowane będą: od dnia 1 lipca 2020 r. w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną, od 1 sierpnia 2020 r. w przypadku wniosków w formie papierowej. Wniosek należy złożyć do 30 listopada.


Uprzejmie informujemy, że od dnia 16 marca 2020 r. w związku z zagrożeniem wirusowym ulega zmianie organizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy.

Kontakt z pracownikami zostanie ograniczony. Wszelką korespondencję w tym wnioski  prosimy składać elektronicznie lub pozostawić w zamkniętej kopercie w pomieszczeniu przystosowanym do odbioru korespondencji.

Kasa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej będzie nieczynna do odwołania. Wypłaty świadczeń, które odbywały się w kasie Ośrodka będą dokonywane na rachunki bankowe.

W przypadku braku rachunku bardzo prosimy o jak najszybsze jego założenie oraz dostarczenie numeru konta do Ośrodka.

Ponadto informujemy, że Dział Poradnictwa Rodzinnego – ul. Św. Jakuba 22 będzie funkcjonował w formie kontaktu telefonicznego lub e-mail. Wszelkie umówione spotkania zostają odwołane.

W celach komunikacyjnych prosimy o kontakt telefoniczny lub poprzez e-mail.

nr tel. Ustronie 2B  564982742 lub 564984933
e-mail: sekretariat@mops.brodnica.pl
Dział Poradnictwa Rodzinnego – ul. Św. Jakuba 22
nr tel. 564919771
e-mail: poradnia@mops.brodnica.pl

Grafika
Wróć do spisu treści