DYREKTOR - BCUS BRODNICA

Grafika BIP
Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia 0 800 154 030 (link do strony)
Brodnickie Centrum Usług Społecznych
Przejdź do treści

DYREKTOR

Informacja dotycząca trybu przyjmowania interesantów  w Brodnickim Centrum Usług Społecznych

Brodnickie Centrum Usług Społecznych informuje, że Dyrektor Aleksandra Bykowska przyjmuje interesantów
we wtorki od godz. 10:00 do godz. 15:00.

W inne dni lub w sprawach niewymagających uwagi dyrektora prosimy kierować się do kierowników działów.

Grafika
Wróć do spisu treści