DODATEK ELEKTRYCZNY - BCUS BRODNICA

Grafika BIP
Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia 0 800 154 030 (link do strony)
Brodnickie Centrum Usług Społecznych
Przejdź do treści

DODATEK ELEKTRYCZNY

DZIAŁY I ŚWIADCZENIA > DZIAŁ ŚWIADCZEŃ
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej weszła w życie 3 listopada 2022 r.
 
Ustawa przewiduje jednorazowy dodatek elektryczny dla tych gospodarstw domowych, które zużywają energię elektryczną do ogrzewania, w tym wykorzystują pompy ciepła. Wysokość dodatku będzie wynosiła 1000 zł, natomiast w przypadku rocznego zużycia energii elektrycznej powyżej 5 MWh, zostanie on podwyższony do 1500 zł.
 
Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego składa się w terminie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 1 lutego 2023 r.w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodnicy.
 
Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego składa się na piśmie (osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy lub listownie na adres: ul. Ustronie 2 b, 87-300 Brodnica)jak również za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 
W przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
 
Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego złożone po dniu 1 lutego 2023 r. pozostawia się bez rozpoznania.
 
Dodatek elektryczny wypłaca się w terminie do dnia 31 marca 2023 r.

Grafika
Wróć do spisu treści