DANE DO KONTAKTU - BCUS BRODNICA

Grafika BIP
Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia 0 800 154 030 (link do strony)
Brodnickie Centrum Usług Społecznych
Przejdź do treści

DANE DO KONTAKTU

DZIAŁY I ŚWIADCZENIA > ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY
Bykowska Aleksandra – Przewodnicząca tel. 564984933

Słupska Jolanta – Zastępca Przewodniczącej tel. 564984933

 
 
Tu możesz uzyskać pomoc:

 

 
Miejski Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
ul. Ustronie 2 b Brodnica
poniedziałek – piątek 8.00 – 15.00 tel. 564984933 lub 564982742 wew. 208;                         kom. 698573062 zi@mops.brodnica.pl  

 
Poradnictwo Prawne
Każda III środa miesiąca godz. 8.30 -12.00
ul. św. Jakuba 22 Brodnica  tel. 564919771 poradnia@mops.brodnica.pl

 
Poradnictwo Psychologiczne
poniedziałki 8.00-10.00; 13.15 – 18.15
wtorki 13.30-17.30
środy 13.15 – 16.15
czwartki 12.30 -16.30
piątki 13.15-15.15
ul. św. Jakuba 22  Brodnica tel. 564919771 poradnia@mops.brodnica.pl
dyżur telefoniczny tel. 692906868 piątki 17.00-18.00

 
Poradnictwo socjalne
poniedziałek, środa-piątek 7.15 – 15.15  
wtorki 8.00-16.00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  
ul. Ustronie 2 b Brodnica  tel/ 564984933 lub 564982742 sekretariat@mops.brodnica.pl

 
Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem tel. 222309900; 693288017 (czynny 24 h); 663561304 fundacja@diesmei.pl
ul. św. Jakuba 22 Brodnica

 
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ul. św. Jakuba 22 Brodnica
tel. 564919771

 
Komenda Powiatowa Policji  
ul. Zamkowa 13  Brodnica
tel. 564914200 lub 112

 
Ośrodek Terapii i Rozwoju Osobistego  
ul Wyspiańskiego 4a  Brodnica  
tel. 566498427

 
Kujawsko-pomorska Niebieska Linia  
Telefon 800154030 (codziennie 17.00 -21.00
566521825 lub 566591399 w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-pomorskiego ul. M. Skłodowskiej Curie 73 87-100 Toruń
niebieskalinia@kujawsko-pomorskie.pl
Grafika
Wróć do spisu treści