CWOiRK - BCUS BRODNICA

Grafika BIP
Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia 0 800 154 030 (link do strony)
Brodnickie Centrum Usług Społecznych
Przejdź do treści

CWOiRK

KONKURSY OFERT
Data: 2024 06 27

Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Brodnicy w zakresie świadczenia usług psychiatrycznych, psychologicznych i terapeutycznych na rzecz Centrum Wsparcia Osób i Rodzin w Kryzysie w ramach projektu „Brodnickie Centrum Usług Społecznych - realizacja usług społecznych dla mieszkańców
Gminy Miasta Brodnicy”. (proszę kliknąć by pobrać plik 1,  plik 2)


Data: 2024 05 28
Dyrektor Brodnickiego Centrum Usług  Społecznych,
działający z upoważnienia  Burmistrza Brodnicy,
Grafika
Wróć do spisu treści