AKTUALNOŚCI - MOPS Brodnica

LOGO MOPS
Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Brodnicy
Grafika BIP
Grafika ozdobna
Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia 0 800 154 030 (link do strony)
Przejdź do treści

DOPŁATA DO CZYNSZU

MOPS Brodnica
Opublikowane według w INNE OGŁOSZENIA · 12 Styczeń 2021
 
W związku z treścią art. 15 zzzic  ust. 1¹ ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanymi nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. Z 2020 r. poz.1842, z późn. zm.) od dnia 5 stycznia 2021 r. najemcy i podnajemcy lokali mieszkalnych mogą ubiegać się o przyznanie dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości nieprzekraczającej 75% czynszu.


 
Komu przysługuje nowe świadczenie?
  • wyłącznie najemcom i podnajemcom lokali mieszkalnych spełniającym warunki przyznania dodatku mieszkaniowego (w zakresie kryterium dochodowego i powierzchni normatywnej lokalu),
  • najmującym lub podnajmującym lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r.,
  • jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy przed złożeniem wniosku jest co najmniej o 25% niższy niż średni miesięczny dochód osiągnięty w 2019 r.


 
Jaka jest miesięczna wysokość dopłaty do czynszu?
dodatek mieszkaniowy wraz z dopłatą do czynszu wynosi 75% miesięcznego czynszu, nie więcej niż 1.500,00 zł miesięcznie i przyznawany będzie na okres sześciu miesięcy.


 
Jaki jest termin składania wniosków?
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu można składać do 31 marca 2021 r.

 


Grafika
Wróć do spisu treści