ARCHIWUM WIADOMOŚCI - MOPS Brodnica

LOGO MOPS
Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Brodnicy
Grafika BIP
Grafika ozdobna
Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia 0 800 154 030 (link do strony)
Przejdź do treści

ARCHIWUM WIADOMOŚCI

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
14.05.2015 r. RD Obwieszczenie w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2015 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r.
05.05.2015 RD
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ZAPRASZA DO UDZIAŁU W BEZPŁATNYCH WYDARZENIACH KULTURALNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE KULTURY SAMORZĄWOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Zaproszenie jest skierowane do mieszkańców województwa w intencji ułatwienia im dostępu do kultury, w szczególności do rodzin wielodzietnych, niepełnych i zastępczych, podopiecznych domów dziecka, pensjonariuszy domów pomocy społecznej, osób starszych i niepełnosprawnych.


16.04.2015 RD   
Stypendia pomostowe 

regulamin                 strona: www.stypendia-pomostowe.pl

14.04.2015 r. RD   IX Dzień Bezpłatnych Porad Prawnych już 18 kwietnia
Inicjatywa Naczelnej Rady Adwokackiej kierowana jest do osób, których sytuacja materialna lub życiowa nie pozwala na skorzystanie z pomocy prawnika na zwykłych zasadach. W siedzibach kancelarii adwokackich oraz niektórych okręgowych radach adwokackich będą dyżurowali adwokaci i aplikanci adwokaccy. Pełna lista dostępna będzie na stronie adwokatura.pl, na stronach okręgowych rad adwokackich oraz w gazetach lokalnych. więcej informacji (proszę kliknąć)09.04.2015 r. RD !!!! Informujemy że ze względów technicznych nie będzie możliwości złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i energetycznego w dniu 9 i 10 kwietnia 2015 r. Wnioski przyjmowane będą  od dnia 13.04.2015 r.  !!!!!
Za utrudnienia bardzo przepraszamy.   


07.04.2015 r. RD                         Zapraszamy do głosowania   :) 

ZDROWYCH I SPOKOJNYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH,

SMACZNEGO JAJKA, RADOŚCI W KAŻDYM DOMU

ORAZ POMYŚLNOŚCI I UŚMIECHU NA KAŻDY DZIEŃ

ŻYCZY DYREKCJA I PRACOWNICY

MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
16.03.2015 r. RD   Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl 


19.02.2015 r. RD     Certyfikat Jakości Centrum Aktywności Lokalnej

Dnia 5.02.2015 roku w Pałacu Anny Wazówny odbyła się uroczystość otrzymania Certyfikatu Jakości Centrum Aktywności Lokalnej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy za wdrażanie modelu organizowania społeczności lokalnej. Certyfikat wręczyła na ręce dyrektora ośrodka Pana Alfreda Józefiaka Pani Magdalena Popłońska-Kowalska ekspert Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL z siedzibą w Warszawie. Drugi w naszym województwie Certyfikat CAL jest potwierdzeniem, że instytucja aktywnie działa na rzecz środowiska lokalnego, ale jednocześnie jest to wyzwanie do dalszej wytężonej pracy.
W tym ważnym wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Miasta Brodnica, radni Rady Miejskiej, przedstawiciele instytucji i organizacji miejskich oraz powiatowych, ściśle współpracujących z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Brodnicy. Gośćmi honorowymi byli Pani Dorota Wróblewska oraz Pan Michał Neumann - Dyrekcja Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Toruniu.
04.02.2015 r. RD            Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Prokuratura Rejonowa w Brodnicy z inicjatywy Ministra Sprawiedliwości organizuje coroczną akcję pod nazwą "Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem" w okresie od 23 luty do 27 luty 2015 roku. Celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.
Akcja ukierunkowana jest na udzielanie porad ofiarom przestępstw, z położeniem nacisku na możliwość uzyskania przez nich rekompensaty na zasadach i warunkach określonych w ustawie z dnia 7 lipca 2005 roku o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw.

Wyznaczone zostały dyżury prokuratorów w siedzibie Prokuratury Rejonowej przy ulicy Wiejskiej 4 w Brodnicy, w dniach:

23 lutego 2015 roku w godz. od 7:30 do 15:30 - Zastępca Prokuratora Rejonowego Leszek Rupiński - pokój nr 108,
24 lutego 2015 roku w godz. od 8:00 do 17:00 - Asesor Magdalena Chodyna - pokój nr 201,
25 lutego 2015 roku w godz. od 7:30 do 15:30 - Prokurator Rejonowy Alina Szram - pokój nr 108,
26 lutego 2015 roku w godz. od 7:30 do 15:30 - Asesor Agnieszka Żuchowska  - pokój nr 202,
27 lutego 2015 roku w godz. od 7:30 do 15:30 - Prokurator Janusz Klinicki - pokój nr 204.


28.01.2015 r. RD !!! Informujemy, że od dnia 01.02.2015 r. przyjmowanie wniosków i wydawanie decyzji klientom działu pomocy społecznej będzie odbywało się we wtorki od godziny 8.00 – 10.00 oraz 13.00 – 16.00 w pozostałe dni w godzinach 7.15 – 10.00, 13.00 – 15.15. !!!

23.01.2015 r. RD  Dodatek energetyczny nadal bez opłaty skarbowej 
od 1 stycznia 2015 r. decyzje dotyczące dodatku energetycznego objęte są zwolnieniem od opłaty skarbowej na podstawie pkt 2a w Części I w ust. 53 w kol. 4 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej. Zmianę tę wprowadzono przepisem art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r.  o  zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Zwolnienie będzie miało zastosowanie do wszystkich decyzji wydanych na wnioski złożone po 31 grudnia 2014 r. 

15.01.2015 RD Osoby skierowane do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 informujemy że pomoc wydawana będzie dla osób wyłącznie w następujących terminach:

dla osób z nazwiskiem zaczynającym się od litery:

A - K   -  w dniu 19 stycznia 2015 r. (8:00 - 15:00) 

L - Ż    -  w dniu 20 stycznia 2015 r. (8:00 - 15:00)

Przypominamy że wydawaniem paczek żywnościowych zajmować się będzie:

Brodnickie Centrum Caritas

im. Biskupa Jana Chrapka

ul. Gajdy 3

87-300 Brodnica

13.01.2015 r.RD  Osoby zainteresowane uzyskaniem skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 prosimy o kontakt

Miejski  Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy informuje, że od 1 grudnia 2014 r. działa Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020. Jest on realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD), który zastąpił obowiązujący do końca 2013 r. program "Dostarczania nadwyżek żywności najuboższej ludności UE (PEAD).

Kwalifikować i wydawać skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) (zał. Nr 4 do wytycznych) będzie:

Miejski  Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy ul. Ustronie 2B

Przy dokonywaniu kwalifikacji tut. Ośrodek będzie brał pod uwagę fakt korzystania z form pomocy finansowej w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020, aby zapewnić uzupełniający charakter pomocy z PO PŻ. Osoby, które nie korzystały wcześniej z pomocy społecznej będą musiały złożyć zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodu osoby lub członków wspólnie zamieszkałych w rodzinie.

O terminie wydawania paczek poinformujemy w oddzielnym ogłoszeniu.

Wydawaniem paczek żywnościowych będzie zajmować się:

Brodnickie Centrum Caritas

im. Biskupa Jana Chrapka

ul. Gajdy 3

87-300 BrodnicaW nadchodzących dniach świąt Bożego Narodzenia życzymy Państwu wielu radosnych chwil spędzonych w rodzinnym gronie, spokoju i odpoczynku od codziennych trosk, 
a w Nowym 2015 Roku wszelkiej pomyślności

                                                                Dyrekcja i pracownicy MOPS w Brodnicy 

choinka_R

19.12.2014 RD Program Podsumowania Kampanii „Odpowiedzialny Kierowca” - 14 stycznia 2015r. o godz.10.00 w Brodnickim Domu Kultury

1. Powitanie przez Dyrektora MOPS Brodnica zaproszonych gości.

2. Zapoznanie zgromadzonych gości z ideą Kampanii.

3. Przedstawienie przez przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy danych statystycznych dotyczących problemu nietrzeźwych kierowców, wypadków na drogach lokalnych oraz podejmowanych działań na rzecz bezpieczeństwa na drodz.

4. "Debata" prowadzona przez funkcjonariusz policji z uczestnikami spotkania na temat bezpieczeństwa na lokalnych drogach.

5. Wręczenie nagród dla uczestników konkursu rysunkowego nt. "Odpowiedzialny kierowca".

6. Przedstawienie przez Szkoły Podstawowe przygotowanych spektakli.

7. Przedstawienie przez szkoły gimnazjalne przygotowanych pokazów multimedialnych.

8. Wręczenie nagród dla uczestników konkursów i podsumowanie Kampanii.

08.12.2014 r.RD  Pomoc żywnościowa

Miejski  Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy informuje, że od 1 grudnia 2014 r. zaczął działać Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020. Jest on realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD), który zastąpił obowiązujący do końca 2013 r. program "Dostarczania nadwyżek żywności najuboższej ludności UE (PEAD).

Jego celem będzie przekazywanie osobom o najniższych dochodach pomocy w formie paczek z żywnością, składających się z pięciu rodzajów artykułów spożywczych (makaron świderki, mielonka wieprzowa, cukier, olej rzepakowy, mleko UHT). Wytyczne Programu przewidują, że pomocą żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji, np. z powodu bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, migranci i inni spełniający kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 813 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 684 zł w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Na jedną osobę będzie mogło przypadać od jednej do trzech paczek (z preferencją dla dzieci z rodzin wielodzietnych i niepełnych). Kwalifikować i wydawać skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) (zał. Nr 4 do wytycznych) będzie:

Miejski  Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy ul. Ustronie 2B

Przy dokonywaniu kwalifikacji tut. Ośrodek będzie brał pod uwagę fakt korzystania z form pomocy finansowej w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020, aby zapewnić uzupełniający charakter pomocy z PO PŻ. Osoby, które nie korzystały wcześniej z pomocy społecznej będą musiały złożyć zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodu osoby lub członków wspólnie zamieszkałych w rodzinie.

Pierwszy etap programu będzie realizowany od m-ca grudnia 2014 r. do 31 stycznia 2015 r. (o dokładnym terminie wydawania paczek poinformujemy w oddzielnym ogłoszeniu).

Wydawaniem paczek żywnościowych będzie zajmować się:

Brodnickie Centrum Caritas

im. Biskupa Jana Chrapka

ul. Gajdy 3

87-300 Brodnica


01.12.2014 r. POMOC DLA BEZDOMNYCH  Schroniska/Noclegownie/Ogrzewalnie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje osoby bezdomne, że noclegownia na terenie gminy miasta Brodnica prowadzona jest przez Brodnickie Centrum Caritas ul. Gajdy 3.

Warunkiem otrzymania pobytu jest skierowanie lub uzgodnienie gminy właściwej według ostatniego miejsca zameldowania na pobyt stały z Brodnickim Centrum Caritas. Osoby ostatnio zameldowane na pobyt stały w mieście Brodnica otrzymają skierowanie po udaniu się do tutejszego ośrodka pomocy społecznej przy ulicy Ustronie 2B.

Osobą zajmującą się osobami bezdomnymi w Miejskim Ośrodku jest Pani Izabela Kwiecińska - pracownik socjalny (tel. 56 4982742  w 219) 


informator

informator       więcej informacji      plakat z informacją

materiały pochodzą ze strony: Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu

http://www.ropstorun.home.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1069:projekt-informacyjny-dla-osob-bezdomnych-w-wojewodztwie-kujawsko-pomorskim-zima-20142015&catid=36:aktualnoci&Itemid=53

01.12.2014 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy i Brodnicki Dom Kultury w Brodnicy przy współpracy brodnickich szkół podstawowych i gimnazjalnych podjął działania na rzecz  bezpieczeństwa na drogach oraz propagowania trzeźwości wśród kierowców.

Działania profilaktyczne i edukacyjne trwają w szkołach podstawowych i gimnazjalnych od października 2014r. Dziękujemy dyrektorom i pedagogom za włączenie się w Kampanię i czynny w niej udział.

Trwa ogólnopolska kampania „Odpowiedzialny Kierowca”, której celem jest  zjednoczenie samorządów  w walce z niepokojącymi zjawiskami poprzez edukację i profilaktykę wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Bezpieczne drogi i trzeźwi kierowcy  to kwestie, na których  zależy każdemu , bez względu na status społeczny.

Odpowiedzialny Kierowca to nie tylko osoba, którą widzimy za kierownicą samochodu. To przede wszystkim odpowiedzialny użytkownik ruchu drogowego, w tym rowerzysta, motocyklista, a także pieszy, którego zachowanie również wpływa na bezpieczeństwo na drodze.

Główne cele kampanii to: walka z kierowcami prowadzącymi samochód pod wpływem alkoholu, promocja bezpieczeństwa w ruchu drogowym, poprawa znajomości przepisów, samodoskonalenie własnych umiejętności, rozwaga, umiejętność udzielenia pierwszej pomocy.

Kampania opiera się na profesjonalnych materiałach edukacyjno-profilaktycznych skierowanych do dzieci ze szkoły podstawowej, młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, młodych kierowców oraz dorosłych użytkowników dróg.

W szkołach podstawowych kl.I-III ogłoszony został konkurs rysunkowy na temat „Odpowiedzialny kierowca”,  kl.IV- VI przygotują przedstawienie – apel  o w/w tematyce a gimnazja przygotują pokaz multimedialny o zagrożeniach na drodze.

Konkurs to swoista forma apelu do uczestników ruchu drogowego o odpowiedzialność za siebie i drugiego człowieka.

Podsumowanie lokalnej  Kampanii „Odpowiedzialny Kierowca” odbędzie się 14 stycznia 2015r. o godz.10.00 w Brodnickim Domu Kultury.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy  serdecznie zaprasza mieszkańców  Brodnicy na  wspólne podkreślenie ważności problemu i propagowanie trzeźwości.

29.10.2014 r.


01.10.2014 r.  
Uprzejmie informujemy iż zaświadczenia z Działu Świadczeń Rodzinnych wydawane są na wniosek (wzór) podpisany własnoręcznie. Podpisany  wniosek należy dostarczyć do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Nie będą wydawane zaświadczenia na wnioski przesłane drogą mailową nie zawierające własnoręcznego podpisu.


05.09.2014 r. 
Miejski Ośrodek przekazuje informację Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy  iż w dniach od 22 do 27 września 2014 r. odbędzie się ogólnopolska akcja "Niebieski Parasol" - Dni Bezpłatnych Porad Prawnych pod hasłem: "Bądź mądry przed szkodą. Praca - Rodzina - Biznes". Towarzyszyć jej będzie szeroka kampania informacyjna o zasięgu ogólnopolskim i lokalnym.
Celem akcji jest ułatwienie osobom potrzebującym dostępu do informacji prawnej oraz budowa wizerunku medialnego radców prawnych jako kategorii zawodowej, wrażliwej na problemy społeczności lokalnych. Tegoroczna edycja akcji "Niebieski parasol" objęta została honorowym patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.
Udzielanie bezpłatnych porad prawnych wszystkim potrzebującym planowane jest w następujących miejscach wskazanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Bydgoszczy:
1) w Bydgoszczy, w siedzibie OIRP przy ul. Gdańskiej 68/6, w dniach 22-27 września2014 r. w godz. 14:00 - 18:00;
2) w Pile, w siedzibie OIRP przy ul. Śródmiejskiej 13/42, w dniach 22-27 września 2014 r. w godz. 14:00 - 18:00;
3) w Inowrocławiu, w siedzibie Kancelarii Radców Prawnych B.Rakoczy, K.Bukowski sp.j., ul. Narutowicza 5 (parter) w dniach 25-27 września 2014 r. w godz. 14:00 -18:00;
4) w Wałczu, w siedzibie MOPS przy ul. Nowomiejskiej 4, w dniu 22 września 2014 r. w godz. 14;00-18:00;
a także w Kancelariach Radców Prawnych, którzy zgłosili  swój udział w tym projekcie.

11.08.2014 r.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO - DO 15 WRZEŚNIA (SŁUCHACZE KOLEGIÓW DO 15 PAŹDZIERNIKA) (więcej informacji)


22.07.2014 r.  TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW NA OKRES ZASIŁKOWY 2014/2015Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami na okres zasiłkowy od 01.11.2014r. do 30.10.2015r. składa się we wrześniu. Do wniosku należy dołączyć:

- zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodzie za 2013r. (wszystkich pełnoletnich członków rodziny),
- dokumentację dotyczącą przebiegu aktywności zawodowej od 2013r. do chwili składania wniosku, 
- zaświadczenie ze szkoły dzieci ze szkół ponadgimnazjalnych,
- wysokość składki zdrowotnej opłaconej w 2013r. (wszystkich pełnoletnich członków rodziny) oraz oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu w roku 2013 r.


W przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieuznany, należy również dołączyć aktualny zupełny akt urodzenia dziecka.
W sytuacji gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych wymagają potwierdzenia innym dokumentem, tutejszy Ośrodek może domagać się takiego dokumentu.


22.07.2014 r.  (25.08.2014 r.) TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW NA OKRES ŚWIADCZENIOWY 2014/2015 (FUNDUSZ ALIMENTACYJNY)


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy przypomina, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy od 01.10.2014r. do 30.09.2015r. składa się w sierpniu. Do wniosku należy dołączyć: zaświadczenie (wystawione w sierpniu) od komornika sądowego o bezskuteczności egzekucji za ostatnie 2 miesiące (tj. czerwiec i lipiec 2014 r.) ,  zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodzie za 2013r. (wszystkich pełnoletnich członków rodziny), składki zdrowotne odprowadzone w 2013 r. wszystkich pełnoletnich członków rodziny oraz oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych , oryginał aktu urodzenia osoby uprawnionej oraz wyrok sądowy orzekający alimenty.


16.06.2014 r.         INFORMACJA - KARTA DUŻEJ RODZINY

Burmistrz Brodnicy  informuje, że  w  zawiązku z przewidywanym terminem na dzień 16 czerwca 2014 r. wejścia w życie Uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych istnieje  możliwość przyznania rodzinom wielodzietnym Karty Dużej Rodziny . Karta będzie uprawniała do skorzystania z programu , który ma na celu promowanie modelu rodziny wielodzietnej , umacnianie jej m.in. poprzez zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych.

Rodziny, w których wychowuje się  co najmniej troje dzieci mogą ubiegać się
o przyznanie im Karty Dużej Rodziny .  Wzór wniosku można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Brodnicy ,  ul. Kamionka 23  pok.  101( w wersji papierowej ) oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodnicy , ul. Ustronie 2 B ( Dział Świadczeń Rodzinnych ) Wersję elektroniczną wniosku zamieszczono w Biuletynie  Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Brodnicy w zakładce Karta Dużej Rodziny . Szczegółowych informacji udzielają pracownicy  Urzędu Miejskiego w Brodnicy  pok.  101 i pracownicy Miejskiego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy , ul. Ustronie 2 B . Informacje w formie elektronicznej są dostępne na stronie internetowej Biuletynu  Informacji Publicznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w zakładce projekty aktów prawnych - projekty aktów prawnych i inne oraz projekty rozporządzeń – polityka rodzinna.

Wnioski można składać od 16.06.2014 r. w Urzędzie Miejskim (kancelaria Urzędu – pokój 211).

(wzór wniosku)

09.05.2014 r.

Informacja w sprawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2014 r. dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

W dniu 01.05.2014r. weszła w życie ustawa z dnia 24 kwietnia 2014r. o zmianie ustawy
o świadczeniach rodzinnych zawierającej harmonogram podwyższania wysokości świadczenia pielęgnacyjnego począwszy od 01 maja 2014r. (800 zł), 2015r. - 1200 zł, 2016r. – 1300 zł miesięcznie – i jego dalszej corocznej waloryzacji stosownie do tempa wzrostu najniższego wynagrodzenia za pracę.

Informacja w sprawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. 2014 poz. 567) 

30.04.2014 r.

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. 2014 poz 559)

30.04.2014 r. informacje z Oficjalnej strony Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:

http://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/

Informacja o ustawie z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy  o świadczeniach rodzinnych.

Informacja w sprawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. 

WAŻNE !!!: Na dzień 29 kwiecień 2014 r. ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów nie została jeszcze opublikowana

28.04.2014 r. 


ZDROWYCH  I  SPOKOJNYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH,

SMACZNEGO JAJKA,  RADOŚCI W KAŻDYM DOMU

ORAZ POMYŚLNOŚCI I UŚMIECHU NA KAŻDY DZIEŃ

ŻYCZY DYREKCJA I PRACOWNICY

MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

koszyk


19.03.2014r. NIEBIESKA LINIA -PDF

Plakat1a100


28.02.2014 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza wszystkich zainteresowanych pracą w Brodnickim Centrum Wolontariatu na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się w dniu 12 marca 2014 roku o godz. 10.00 w Dziale Poradnictwa Rodzinnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Jakuba 22 w Brodnicy.

Jednocześnie informujemy, iż od dnia inauguracji tj. 12.03.2014 roku pracownik MOPS – koordynator Brodnickiego Centrum Wolontariatu dyżurował będzie udzielając wszelkich niezbędnych informacji w Dziale Poradnictwa Rodzinnego we wtorki od godz. 16.00 – 18.00 oraz w piątki od godz. 8.00 – 10.00 tel. 56 4919771.


21.02.2014 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW Z DNIA 13 LUTEGO 2014 R. W SPRAWIE ZANIECHANIA POBORU OPŁATY SKARBOWEJ (DZ.U. Z DNIA 19 LUTEGO 2014 R.)

(dotyczy decyzji w sprawie przyznania dodatku energetycznego)


21.02.2014 r.

Wniosek o dodatek energetyczny  - zmiana wzoru wniosku ( w związku ze zmianą dot. opłaty skarbowej )


21.02.2014 r.


KAL_facebook

21.02.2014 r.


08.01.2014 r.

Komunikat Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od stycznia do marca 2014 r.


zyczeniaswiateczne2

19.12.2013 r.

 Informacja o wynikach naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy - referent ds. dodatku energetycznego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodnicy w wymiarze pełnego etatu.

W wyniku zakończonej procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Kamila Wiśniewska.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: wybrany kandydat spełnił wymogi formalne oraz w wyniku przeprowadzonego testu uzyskał największą ilość punktów. 

 19 grudnia 2013 r.    

DYREKTOR

    /-/ Alfred Józefiak

18.12.2013 r. 

Ogłoszenie

o wyborze najlepszych ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dożywianie uczniów w stołówkach szkolnych

 1. Na dożywianie uczniów w szkole podstawowej nr 1 w Brodnicy wybrano ofertę S.C. Dolecka, Nowicka(100p). Pozstałe oferty: Bogusława Konieczka (97p), S.C.Skiba (83p), Bożena Irwan (91p), Bożena Monczkowska (91p).

 2. Na dożywianie uczniów w szkole podstawowej nr 2 wybrano ofertę Bożeny Irwan (100p). Pozstałe oferty: Bogusława Konieczka (97p), S.C.Skiba (83p), , Bożena Monczkowska (91p).

 3. Na dożywianie uczniów w szkole podstawowej nr 4 wybrano ofertę Bogusławy Konieczka (100p). Pozstałe oferty: S.C.Skiba (83p), Bożena Irwan (90p), Bożena Monczkowska (90p).

 4. Na dożywianie uczniów w gimnazjum nr 1 wybrano ofertę Bożeny Irwan (100p). Pozstałe oferty: Bogusława Konieczka (97p), S.C.Skiba (83p), Bożena Monczkowska (91p).

 5. Na dożywianie uczniów w Zespole Szkół nr 1 wybrano ofertę S.C. M.K. Skiba (100p). Pozstałe oferty: Bogusława Konieczka (97p), Bożena Irwan (91p), Bożena Monczkowska (91p).

Ogłoszenie

o wyborze najlepszych ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na:

Przygotowanie oraz wydanie posiłków osobom korzystającym z pomocy MOPS w Brodnicy.

W trakcie prowadzonego postępowania złożono dwie oferty. Wybrano ofertę Centrum Ekonomii Społecznej BONUM, ul. Gajdy 3, 87-300 Brodnica(100p). Druga oferta: Bogusława Konieczka, ul. K.Wielkiego 1/4 , 87-300 Brodnica (74p).

 
09.12.2013r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy ul. Ustronie 2b, informuje, że wpłynęło 25 wniosków w celu naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy – referent ds. dodatku energetycznego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodnicy w wymiarze pełnego etatu.

Jeden wniosek wpłynął po terminie, siedem nie spełniło wymogów formalnych.

Po weryfikacji formalnej złożonych dokumentów do dalszego etapu zakwalifikowało się siedemnaście osób.

Osoby które spełniły wymogi formalne winny zgłosić się w dniu 11.12.2013r do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy ul. Ustronie 2 b o godzinie podanej niżej w celu przeprowadzenia dalszej procedury.

Lista osób spełniających wymogi formalne wynikające z ogłoszenia o naborze/godziny stawienia:

 1. Adamkiewicz Artur /9,30

 2. Antczak Karolina /9,30

 3. Betlejewska Lucyna /9,30

 4. Buchalska Patrycja /9,30

 5. Dembek Marta /9,30

 6. Dworznikowska Monika /9,30

 7. Górka Małgorzata /10,00

 8. Jodko Karolina /10,00

 9. Karczewska Renata /10,00

 10. Kin Beata /10,00

 11. Kowalczyk Andżelika /10,00

 12. Kowalska Anita /10,00

 13. Ostrowska Joanna /10,30

 14. Skowrońska Justyna /10,30

 15. Szymańska Justyna /10,30

 16. Śmiecikowska Dorota /10,30

 17. Wiśniewska Kamila /10,30


03.12.2013 r.

WYPŁATY ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH - GRUDZIEŃ 2013 r.  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje że wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w grudniu odbędą się według następującego harmonogramu:
A – L – 10.12.2013 r.
Ł – Ż – 12.12.2013 r.
Wypłaty na konta bankowe - 20 grudnia 2013 r. 

 18.11.2013 r.


15.11.2013 r. 

DODATEK ENERGETYCZNY

dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowyOd 1 stycznia 2014 r. osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy będą miały prawo do nowego świadczenia tj. zryczałtowanego dodatku energetycznego.

Na podstawie wprowadzonej definicji „odbiorca wrażliwy energii elektrycznej” wynikającej ze zmienionego Prawa energetycznego (Dz. U. z 2013 r., poz. 984), od 1 stycznia 2014 r. uzyska  prawo do zryczałtowanego dodatku energetycznego. Jednocześnie nastąpiła zmiana w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych w art. 3 ust. 3, określająca, że dodatek energetyczny nie będzie wliczany do dochodu będącego podstawą do obliczania dodatku mieszkaniowego.

Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, wprowadziła nową definicję – odbiorca wrażliwy energii elektrycznej. Zgodnie z dodanym w Prawie energetycznym w art. 3, pkt 13c - jest to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Osobie, która spełnia jednocześnie wszystkie trzy powyższe warunki przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny, który wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym.

Wysokość limitu, wynosi:


       1. 900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;
2. 1250 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób;
           3. 1500 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.Dodatek energetyczny będzie przyznawał wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Do wniosku należy dołączyć kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej.Dodatek będzie wypłacany do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłacany będzie do dnia 30 stycznia danego roku. Dodatek energetyczny wynosić będzie miesięcznie 1/12 kwoty rocznej dodatku energetycznego ogłaszanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Celem otrzymania dodatku energetycznego należy złożyć stosowny wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodnicy.

Informacja o terminie rozpoczęcia przyjmowania wniosków zostanie podana w miesiącu grudniu 2013r.


13.11.2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 310/2013 BURMISTRZA BRODNICY z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Brodnicy 

(szczegóły - Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Brodnicy w zakresie pomocy społecznej dotyczącego zapewnienia schronienia osobom bezdomnym w 2014 roku)


01.10.2013 r.   KLUB AKTYWNOŚCI LOKALNEJ 

zdGS_1 zdGS_2 zdGS_3 zdGS_4
zdGS_5 zdGS_6 zdGS

24.09.2013 r.


Wynik ogłoszenia o naborze nr 1/2013


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy ul. Ustronie 2b,  87- 300 Brodnica ogłasza wynik

naboru na wolne stanowisko pracy w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy w wymiarze 3/4 etatu

(informacje szczegółowe- wynik ogłoszenia o naborze)


02.09.2013 r.


Ogłoszenie o naborze nr 1/2013

02 wrzesień 2013r.

Ogłoszenie o naborze nr 1/2013

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy ul. Ustronie 2b,  87- 300 Brodnica ogłasza

nabór na wolne stanowisko pracy w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy w wymiarze 3/4 etatu

(informacje szczegółowe- ogłoszenie o naborze) 

 


19.08.2013 r.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO - DO 15 WRZEŚNIA (SŁUCHACZE KOLEGIÓW DO 15 PAŹDZIERNIKA) (więcej informacji)


08.07.2013 r.

 
TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW NA OKRES ZASIŁKOWY 2013/2014 Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami na okres zasiłkowy od 01.11.2013r. do 30.10.2014r. składa się we wrześniu. Do wniosku należy dołączyć:

- zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodzie za 2012r. (wszystkich pełnoletnich członków rodziny),
- dokumentację dotyczącą przebiegu aktywności zawodowej od 2012r. do chwili składania wniosku, 
- zaświadczenie ze szkoły dzieci ze szkół ponadgimnazjalnych,
- wysokość składki zdrowotnej opłaconej w 2012r. (wszystkich pełnoletnich członków rodziny) oraz oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu w roku 2012 r.


W przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieuznany, należy również dołączyć zupełny akt urodzenia dziecka.
W sytuacji gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych wymagają potwierdzenia innym dokumentem, tutejszy Ośrodek może domagać się takiego dokumentu.


 08.07.2013 r.


TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW NA OKRES ŚWIADCZENIOWY 2013/2014 
(FUNDUSZ ALIMENTACYJNY)Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy przypomina, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy od 01.10.2013r. do 30.09.2014r. składa się w sierpniu. Do wniosku należy dołączyć: zaświadczenie od komornika sądowego o bezskuteczności egzekucji za ostatnie 2 miesiące, zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodzie za 2012r. (wszystkich pełnoletnich członków rodziny), składki zdrowotne odprowadzone w 2012 r. wszystkich pełnoletnich członków rodziny oraz oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych , oryginał aktu urodzenia osoby uprawnionej oraz wyrok sądowy orzekający alimenty.


 01.07.2013 r.

Informujemy, że Gmina Miasta Brodnicy przystąpiła do realizacji projektu

 Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta Brodnicy 

Projekt  współfinansowany ze  środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt ma na celu dostarczenie do 4 szkół oraz 70 gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, darmowego Internetu w okresie realizacji projektu wraz z narzędziem umożliwiającym korzystanie z niego, tj. komputera z oprogramowaniem oraz szkoleń osób biorących udział w projekcie.

Projekt skierowany jest do mieszkańców Gminy Miasta Brodnicy, którzy posiadają meldunek na jej terenie, a którzy nie posiadają dostępu do Internetu, w szczególności:

·        15 osób niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym,

·        55 gospodarstw domowych spełniających warunki upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej.

 

Wybór Beneficjentów Ostatecznych, w przypadku wpłynięcia większej niż zakładana liczby zgłoszeń, odbędzie się na podstawie wysokości dochodów, z pierwszeństwem dla rodzin posiadających dzieci w wieku szkolnym, które uzyskały najwyższą średnią w roku szkolnym. Szczegółowe kryteria wyboru określa regulamin rekrutacji dostępny na stronach www.brodnica.pl oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego. Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

Ww. osoby mogą składać wnioski o udział w projekcie na formularzach udostępnionych na stronie internetowej www.brodnica.pl w zakładce „SERWIS EUROPEJSKI” lub w Urzędzie Miejskim w Brodnicy pok. nr 203.


Formularze należy składać w terminie od 1 do 15 lipca 2013 w pok. nr 203 w godzinach urzędowania, tj. poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7.30 -15.30,  wtorek 8.00 - 16.00.


Wszelkich informacji dotyczących naboru wniosków oraz wypełniania formularzy udziela:

Małgorzata Trędowska, pok. nr 203, nr tel. 56 49 30 318


09.05.2013 r.

 Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy informuje o organizowanym spotkaniu przez Brodnickie Centrum Caritas im. Bpa Jana Chrapka wraz z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Starostą Brodnickim, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy, Warsztatami Terapii Zajęciowej, Zespołem Szkół Specjalnych. Spotkanie pod nazwą SPORT, KULTURA I TURYSTYKA WŚRÓD OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCHPOWIATU BRODNICKIEGO odbędzie się w dniu 23 maja 2013 r.

Celem spotkania jest dotarcie do jak największej liczby osób niepełnosprawnych które nie są aktywizowane w żadnej z form proponowanych przez nasz powiat.

Program Spotkania w Brodnickim Centrum Caritas, pismo dotyczące w/w spotkania - szczegóły


07.05.2013 r.

 26.04.2013 r. - I URODZINY KLUBU AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

 roczek_klubu_2


22.04.2013 r.

Wiosna z Klubem Aktywności Lokalnej 

ab2 


03.04.2013 r.

Informacja dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

1 kwietnia 2013 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. 

tekst rozporządzenia 


 02.04.2013 r.

KOMUNIKAT W SPRAWIE SKŁADANIA WNIOSKÓW NA DOŻYWIANIE DZIECI
W SZKOŁACH

Informujemy, że można składać wnioski na dożywianie uczniów w szkołach na okres od stycznia do czerwca 2013r.

Prosimy rodziców o składanie kompletnych wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi dochody członków rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku:

1. Pisemny wniosek o przyznanie pomocy.

2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość - do wglądu.

3.Oryginały zaświadczeń o dochodach rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o pomoc.

4. W razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową.

Wnioski przyjmowane są przez pracowników socjalnych.

Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania przez ucznia bezpłatnego gorącego posiłku w szkole od 1 stycznia 2013 r. wynosi 150 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, wynikającego z ustawy o pomocy społecznej (456,00 zł na osobę w rodzinie x 150 % = 684,00 zł).

Jeżeli dochód na osobę w rodzinie znajduje się w przedziale od 151% - do 180% posiłek może być przyznany za odpłatnością 50% kosztu posiłku. W przypadku przekroczenia 180% kryterium dochodowego - posiłek jest przyznawany za 100% odpłatnością rodzica.

Ustawa z 29 grudnia 2005 r. (Dz.U. Nr 267 z 30 grudnia 2005 r. poz. 2258 i 2259) o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". 


22.03.2013 r.

Nowe wysokości opłat za usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Zarządzenie Nr 2/2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy z dnia 28.02.2013 r. w sprawie opłat za usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy


12.03.2013 r.

Zmiany w świadczeniach opiekuńczych 2013 r. 

1. Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012 r. poz. 1548) (PDF)

2. Informacja Ministerstwa dotycząca specjalnego zasiłku opiekuńczego

3. Komunikat Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotyczący rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej jako warunek otrzymywania specjalnego zasiłku opiekuńczego


22.02.2013 r.

NOWE TERNINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

- OBOWIĄZUJĄCE OD MARCA 2013 R.

Rodzaje zasiłku      Dzień wypłat     
Celowe 7, 13, 20
Okresowe 11, 22, 28
Rządowy Program 17 i 19
Celowe POKL 3
Stałe 4
Dodatek mieszkaniowy 8

Świadczenia rodzinne 

Fundusz alimentacyjny 

A - L  24

  Ł-Ż    26 

Są to stałe terminy wypłat świadczeń. Jeżeli termin przypada w sobotę lub niedzielę to świadczenia będą wypłacane
w piątek.


22.02.2013 r.

WYPŁATY ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO -     ZMIANA HARMONOGRAMU

 Od marca 2013 r. wypłaty świadczeń rodzinnych  i świadczeń z funduszu alimentacyjnego  odbywają się według następującego grafiku:

A – L    24 dnia każdego miesiąca

Ł – Ż     26 dnia każdego miesiąca

Jeżeli dzień wypłaty przypada w sobotę lub w niedzielę – po odbiór należności należy zgłosić się w piątek.

Wypłaty na konta bankowe 20 dnia każdego miesiąca.


14.02.2013 r.

Szanowni Państwo,
Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą  ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia SPES. Wnioski składa się drogą elektroniczną, przez internet.


Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych materiałach oraz na stronie: www.dla-dzieci.spes.org.pl

 informacja  , linki:[1] http://www.dla-dzieci.spes.org.pl [2] http://www.spes.org.pl/

 plakat


29.01.2013 r. Ferie z Klubem  Aktywności Lokalnej  


16.01.2013 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy ogłasza nabór uczestników do projektu ,,Równe szanse-program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie Miasta Brodnica” na rok 2013 - więcej informacji


09.01.2013 r.

Informujemy że wnioski dotyczące dofinansowania do udziału w turnusie rehabilitacyjnym przyjmowane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie od dnia 1 marca 2013 roku do dnia 1 kwietnia 2013 roku a wnioski dotyczące dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, technicznych oraz w komunikowaniu się przyjmowane będą od dnia 7 stycznia do 28 lutego 2013 roku. W/w wnioski dostępne są na stronie internetowej www.pcpr-brodnica.bip.net.pl  

W celu załatwienia formalności bądz uzyskania bliższych informacji prosimy zgłosić się do Centrum, ul. Zamkowa 13a, Brodnica (tel. 564984769.) 


08.01.2013 r.

Komunikat w sprawie wprowadzenia od 1 stycznia 2013 r. kryterium dochodowego przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka.


Od 1 stycznia 2013 r. prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowego), jest uzależnione od kryterium dochodowego, które wynosi 1922 zł miesięcznie w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Powyższe zmiany wynikają z ustawy z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, która w dniu 15 listopada 2012 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw (poz. 1255).


Ustawa z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych


 08.01.2013 r.

W dniu 3 stycznia 2013 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej podpisał nowe rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne.

Rozporządzenie wprowadza w szczególności wzór wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka oraz wzór wniosku o ustalenie prawa do nowego świadczenia opiekuńczego – specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw (Dz.U. z dnia 3 stycznia 2013 r., poz. 3) i weszło w życie z dniem 4 stycznia 2013 r. .

W załączeniu tekst rozporządzenia. 


Biuro ds. Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Przemocy w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu udziela pomocy prawnej i psychologicznej, podejmuje interwencje w instytucjach, z którymi muszą kontaktować się pokrzywdzeni, udziela ochrony socjalnej i propaguje Polską Kartę Praw Ofiary (dokument zawierający prawa przysługujące ofiarom przestępstw). Pracownicy Biura podejmują również akcje medialne i szkoleniowe oraz inicjatywy w zakresie zmian w obowiązującym prawie.

Dyżury pracującego w Biurze prawnika odbywają się w każdym przedstawicielstwie Urzędu Marszałkowskiego raz w miesiącu.

· NAJBLIŻSZY DYŻUR W GRUDZIĄDZU ODBĘDZIE SIĘ 11 GRUDNIA 2012 R. GODZ. 10.00- 14.00

W PRZEDSTAWICIELSTWIE URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W GRUDZIĄDZU PRZY UL. SIENKIEWICZA 22


PROSIMY TELEFONICZNIE UZGODNIĆ GODZINĘ PRZYJĘCIA, ABY UNIKNĄĆ ZBĘDNEGO OCZEKIWANIA, POD NUMEREM 56 / 462 63 61.

informacja druk

 

Informujemy, że prawnik udzielający porad dotyczących przemocy pełni dyżur w każdy pierwszy piątek miesiąca w godz. od 9.00. do 14.00 w Dziale Poradnictwa Rodzinnego w Brodnicy na ul. Św. Jakuba 22.   


Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego serdecznie zaprasza OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE (MOŻLIWOŚĆ UCZESTNICTWA WRAZ Z OPIEKUNEM) na bezpłatne spotkania informacyjne o możliwościach dofinansowania dla osób niepełnosprawnych z Programu Kapitał Ludzki pn.„PEŁNO SPRAW DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH", które odbędzie się w godzinach 10.00-14.00:

12 GRUDNIA 2012 W GRUDZIĄDZU W HOTELU RAD, UL. CHEŁMIŃSKA 144

NA SPOTKANIU MOŻNA BĘDZIE UZYSKAĆ INFORMACJE O:

- warsztatach aktywizacji zawodowej i społecznej,
- doradztwie zawodowym,
- kursach i szkoleniach,
- wsparciu na założenie działalności gospodarczej.

Zgłoszenia uczestników przyjmowane są za pomocą formularza zgłoszeniowego lub pod numerem telefonu 56 656 11 00.

Program spotkania tutaj.

Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 
Lokalny Punkt Informacyjny Przedstawicielstwo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Grudziądzu ul. Sienkiewicza 22 tel. (56) 462 45 15 fax (56) 462 24 22
e-mail: ue.grudziadz@kujawsko-pomorskie.pl

WWW.MRR.GOV.PL 
WWW.MOJREGION.EU
WWW.FUNDUSZEEUROPEJSKIE.GOV.PL 

Informacje podane przez Punkt Informacyjny nie mogą stanowić podstawy do formułowania jakichkolwiek roszczeń, a także nie stanowią oferty w rozumieniu prawa polskiego. Punkt Informacyjny ani jego pracownicy nie odpowiadają za błędną interpretację udzielonych informacji, ani za następstwa czynności podjętych na ich podstawie. 


WYPŁATY ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH - GRUDZIEŃ 2012 r.  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje że wypłaty świadczeń rodzinnych  i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w grudniu odbędą się według następującego harmonogramu:
A – J – 12.12.2012 r.
K – P – 13.12.2012 r.
R – Ż - 14.12.2012 r.
Wypłaty na konta bankowe - 20 grudnia 2012 r.
 

 
30.10.2012 r.

Informacja dotycząca naboru na wolne stanowisko urzędnicze – samodzielny referent ds. funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych  (umowa na zastępstwo) - wyniki naboru

(więcej)


25.10.2012 r.

 Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji w partnerstwie z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Państwową Inspekcją Pracy realizuje projekt  Prawa migrantów w praktyce

Projekt ma na celu ułatwienie integracji obywateli państw spoza Unii Europejskiej poprzez zwiększanie ich świadomości na temat praw i obowiązków w Polsce oraz podjęcie działań przyczyniających się do przeciwdziałania przejawom dyskryminacji i wyzyskowi migrantów, zwłaszcza na rynku pracy (wykorzystywanie przez pracodawcę lub pośrednika pracy). Pomoc w zależności od indywidualnych potrzeb może obejmować doradztwo, jak i pomoc materialną lub rzeczową. Uruchomiona została także infolinia, gdzie migranci oraz ich pracodawcy mogą uzyskać informacje dotyczące swoich praw i obowiązków, umówić się na konsultacje z prawnikiem, czy też uzyskać informacje, jak postępować, by otrzymać pomoc materialną.

Infolinia dla Migrantów (prowadzona przez IOM) - numer telefonu 22 490 20 44


23.10.2012 r.

Informacja dotycząca naboru na wolne stanowisko urzędnicze – samodzielny referent ds. funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych  (umowa na zastępstwo)

(więcej)


19.10.2012 r.
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje wolontariuszy do pracy na rzecz Klubu Aktywności Lokalnej funkcjonującego przy ul. Sikorskiego 62 w Brodnicy.
Zakres obowiązków:
- pomoc dzieciom i młodzieży w odrabianiu lekcji,
- organizacja czasu wolnego członków Klubu,
Wymagania:
- ukończone 18 lat
- mile widziane uprawnienia pedagogiczne
- mile widziana znajomość języka angielskiego
- mile widziana znajomość języka niemieckiego
Zapewniamy:
- umowa o pracę wolontariacką,
- ubezpieczenie,
- możliwość zdobycia doświadczenia
Tygodniowy czas pracy od 4 do 6 godzin 

08.10.2012 r. 

Ogłoszenie o naborze nr 1/12

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy ul. Ustronie 2b,  87- 300 Brodnica ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – samodzielny referent ds. funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych  (umowa na zastępstwo)

(więcej informacji)

02.10.2012 r. 
Zarządzenie Nr 10 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy z dnia 18.09.2012 r.                 w sprawie wysokości opłat za usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy 
 

24.09.2012 r.
Zmiana czasu pracy - Dział Poradnictwa Rodzinnego (więcej informacji) 
 

31.08.2012 r.
 
Rozporządzenie Rady Ministrów z 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej 
 

 31.08.2012 r. 
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO - DO 15 WRZEŚNIA (SŁUCHACZE KOLEGIÓW DO 15 PAŹDZIERNIKA) (więcej informacji)  
 

31.08.2012 r. 
 
 Informujemy że 24 sierpnia 2012 r. ogłoszone zostało Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych.
 
 

09.08.2012 r.
 
TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW NA OKRES ZASIŁKOWY 2012/2013 


Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami na okres zasiłkowy od 01.11.2012r. do 30.10.2013r. składa się we wrześniu. Do wniosku należy dołączyć:
 
- zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodzie za 2011r. (wszystkich pełnoletnich członków rodziny),
- dokumentację dotyczącą przebiegu aktywności zawodowej od 2011r. do chwili składania wniosku, 
- zaświadczenie ze szkoły dzieci ze szkół ponadgimnazjalnych,
- wysokość składki zdrowotnej opłaconej w 2011r. (wszystkich pełnoletnich członków rodziny) 
 
W przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieuznany, należy również dołączyć zupełny akt urodzenia dziecka.
W sytuacji gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych wymagają potwierdzenia innym dokumentem, tutejszy Ośrodek może domagać się takiego dokumentu.


 
02.08.2012 r.
 
TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW NA OKRES ŚWIADCZENIOWY 2012/2013
(FUNDUSZ ALIMENTACYJNY)
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy przypomina, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy od 01.10.2012r. do 30.09.2013r. składa się w sierpniu. Do wniosku należy dołączyć: zaświadczenie od komornika sądowego o bezskuteczności egzekucji za ostatnie 2 miesiące, zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodzie za 2011r. (wszystkich pełnoletnich członków rodziny), składki zdrowotne odprowadzone w 2011 r. wszystkich pełnoletnich członków rodziny, oryginał aktu urodzenia osoby uprawnionej oraz wyrok sądowy orzekający alimenty.

03.07.2012 r.
 
Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od lipca do grudnia 2012 r.


Rada Ministrów w dniu 25 czerwca 2012 r. przyjęła uchwałę Nr 104/2012 w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z dnia 28 czerwca 2012 r., poz. 732).

Uchwała i rozporządzenie przewidują, że niektóre osoby, tj. matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny dziecka, to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o jego przysposobienie), mające w lipcu, sierpniu, wrześniu, październiku, listopadzie lub grudniu 2012 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) - niezależnie od wieku dziecka, otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie.

Pomoc będzie przyznawana z urzędu. Inne niż wyżej wymienione osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, nie są objęte rządowym programem wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia, pomoc będzie wypłacana w przyjętym w danej gminie terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego.

 Osoby uprawnione do pomocy nie muszą składać wniosków o jej przyznanie, gdyż będzie ona przyznawana i wypłacana z urzędu przez organ właściwy realizujący w danej gminie świadczenia rodzinne. 

Jest to pomoc w kwocie 100 zł miesięcznie i zgodnie z ww. rozporządzeniem Rady Ministrów, przysługuje osobom mającym ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego za miesiąc lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad lub grudzień 2012 r. Oznacza to, że za każdy z ww. miesięcy, osobie mającej za dany miesiąc prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, należy wypłacić po 100 zł pomocy.

Pomoc będzie realizowana ze środków budżetu państwa.
 
 

18.06.2012 r.
 
TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW NA OKRES ŚWIADCZENIOWY 2012/2013 
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy przypomina, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy od 01.10.2012r. do 30.09.2013r. składa się w sierpniu. Do wniosku należy dołączyć: zaświadczenie od komornika sądowego o bezskuteczności egzekucji za ostatnie 2 miesiące, zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodzie za 2011r. (wszystkich pełnoletnich członków rodziny), składki zdrowotne odprowadzone w 2011 r. wszystkich pełnoletnich członków rodziny, oryginał aktu urodzenia osoby uprawnionej oraz wyrok sądowy orzekający alimenty.
 

 11.06.2012 r.

!!! Zmiana terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej realizowanej w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne  !!!

 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne zmieniony został termin składania wniosków - do 30 czerwca 2012 r. 

rozporządzenie 


 22.05.2012 r. (zm. 11.06.2012 r.)

!!! PILNE !!! 

Informacja w sprawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

  
1. Prawo do pomocy przysługuje matce, ojcu lub opiekunowi faktycznemu dziecka mającym ustalone za miesiąc kwiecień, maj  lub czerwiec 2012 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego przyznane na podstawie  ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992,  z późn. zm.).

2. Pomoc jest wypłacana w terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego.

3. Pomoc przysługuje w wysokości 100 zł miesięcznie. 

4. Pomocy udziela się na wniosek osoby uprawnionej.

5. Wniosek składa się w terminie do 31 maja 2012 r. (Dz. U. z 2012, poz. 641)  do 30 czerwca 2012 r. , a w przypadku gdy świadczenie pielęgnacyjne przyznano po tym dniu, w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna.
6. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od kwietnia do czerwca 2012 r. - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

wzór wniosku  , rozporządzenie 


15.05.2012 r.

KLUB AKTYWNOŚCI LOKALNEJ 

W dniu 26.04.2012 r. na Osiedlu przy ul. Sikorskiego 62 odbyła się inauguracja działalności Klubu Aktywności Lokalnej. Do dyspozycji mieszkańców oddano pomieszczenie wyposażone w podstawowe meble i sprzęty niezbędne do prowadzenia zajęć tematycznych. W godzinach pracy Klubu od 13.00-19.00 każdy z mieszkańców może biorąc udział w różnego typu zajęciach (plastycznych, sportowych, komputerowych itp.) w sposób twórczy i aktywny spędzić wolny czas, skorzystać z komputera podłączonego do Internetu. Dzieci pod nadzorem pracownika mają możliwość odrobienia lekcji i przygotowania prac na bieżące zajęcia szkolne. 

 

otwarcieKAL
Uroczystość otwarcia uświetnili swoją obecnością liczni zaproszeni goście. Odbyło się ognisko, podczas którego uczestnicy mieli okazję upiec kiełbaski, zjeść grochówkę, posłuchać gitarowych dźwięków i wziąć udział w licznych zabawach i pląsach przygotowanych i prowadzonych przez harcerzy z Hufca Brodnica.
  

 06.03.2012 r.

Zarządzenie w sprawie wysokości opłat za usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy.


 05.01.2012 r.

 Informacja dotycząca czasu pracy Działu Poradnictwa Rodzinnego 

Informujemy, że zadania realizowane dotychczas przez Poradnię Rodzinną realizowane są przez Dział Poradnictwa Rodzinnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy (tel. 56 49 197 71) . Siedziba Działu Poradnictwa Rodzinnego mieści się na ul. Św. Jakuba 22.

Rozkład czasu pracy:

Sekretariat - od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do 15.30 

Specjalista pracy z rodziną - pedagog - terapeuta

poniedziałek   od godz.  8.00 do 16.00

wtorek           od godz. 11.00 do 18.00

środa             od godz.  8.00 do 15.00

czwartek        od godz. 11.00 do 18.00

piątek            od godz.  8.00  do 15.00 

Specjalista pracy z rodziną - psycholog

poniedziałek   od godz.  8.00  do 12.00

środa             od godz. 12.00 do 18.00 


 02.01.2012 r.

Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od stycznia do marca 2012 r.

Rada Ministrów, w dniu 27 grudnia 2011 r., przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od stycznia do marca 2012 r.


Uchwała i rozporządzenie przewiduje, że niektóre osoby, tj. matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny dziecka, to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o jego przysposobienie), mające w styczniu, lutym lub marcu 2012 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992,  z późn. zm.), otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie.
Pomoc będzie przyznawana na wniosek ww. osób.


Inne niż wyżej wymienione osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, nie są objęte rządowym programem wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.


Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia, pomoc będzie wypłacana w przyjętym w danej gminie terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego za miesiąc styczeń, luty, marzec 2012 r. Będzie ją przyznawał i wypłacał organ właściwy realizujący w danej gminie świadczenia rodzinne (tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta lub upoważniony kierownik/pracownik ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy). W związku z powyższym, decyzje ustalające prawo do pomocy podpisuje organ właściwy realizujący w danej gminie świadczenia rodzinne, tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta lub upoważniony do realizacji świadczeń rodzinnych w danej gminie kierownik/pracownik ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy.


Osoba mająca ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego musi złożyć do ww. organów wniosek o przyznanie pomocy (nie został określony wzór takiego wniosku co oznacza, że jego forma jest dowolna). Wniosek powinien zostać złożony w terminie do 31 stycznia 2012 r. Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc styczeń, luty lub marzec 2012 r. będzie przyznane po 31 stycznia 2012 r., wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna. Wnioski złożone po upływie ww. terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania.


Jest to pomoc w kwocie 100 zł miesięcznie i zgodnie z ww. rozporządzeniem Rady Ministrów, przysługuje osobom mającym ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego za miesiąc styczeń, luty lub marzec 2012 r. oraz realizowana jest w terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego za ww. miesiące. Oznacza to, że w każdym z ww. miesięcy, osobie mającej za dany miesiąc prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, należy wypłacić po 100 zł pomocy.

wzór wniosku


 27.12.2012 r.

INFORMACJA O ZMIANIE NUMERU TELEFONU

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje że od 1 stycznia 2012 r. zostaje zastąpiony numer telefonu pod którym można było dotychczas skontaktować się z Poradnią Rodzinną (56 49 840 20) na nowy numer 56 49 19 771 - Dział Poradnictwa Rodzinnego. 
 

 
 

 WYPŁATY ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH - GRUDZIEŃ 2011

Wszystkie wypłaty gotówkowe świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych za grudzień 2011 odbędą się

20 grudnia 2011 r.


Informacja o zmianach,  wchodzących z dniem 1 stycznia 2012 r.,  zasad ustalania prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.

Od 1 stycznia 2012 r., prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, ponownie uzależnione będzie od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (przepisy ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców nie przewidują możliwości zastąpienia ww. zaświadczenia oświadczeniem).

Wzór powyższego zaświadczenia określony jest we wchodzącym w życie 1 stycznia 2012 r. rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U z 2010 r., Nr 183, poz. 1234).

Podstawa prawna: -art. 9 i art. 15 b ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.),- art. 3 ustawy z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. Nr 50, poz. 301) 

wzór zaświadczenia


KOMUNIKAT W SPRAWIE RZĄDOWEGO PROGRAMU WSPIERANIA OSÓB POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE  

  

Rada Ministrów w dniu 27 września 2011 r. przyjęła uchwałę ustanawiającą rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Uchwała przewiduje, że osoby mające w listopadzie lub grudniu 2011 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana na wniosek ww. osób.


W dniu 4 października 2011 r., Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji, wskazanego wyżej, rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
Zgodnie z przepisami rozporządzenia, pomoc będzie wypłacana w przyjętym w danej gminie terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego w listopadzie i grudniu 2011 r. Będzie ją przyznawał i wypłacał organ właściwy realizujący w danej gminie świadczenia rodzinne (tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta lub upoważniony kierownik/pracownik ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy).


Osoba mająca ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego musi złożyć do ww. organów wniosek o przyznanie pomocy (nie został określony wzór takiego wniosku co oznacza, że jego forma jest dowolna). Wniosek powinien zostać złożony w terminie do 31 października 2011 r. Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc listopad lub grudzień 2011 r. będzie przyznane po 31 października 2011 r., wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie  7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna. Wnioski złożone po upływie ww. terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania.

   

Uchwała Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 r. w sprawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne  

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 

Wzór wniosku 

 

Informacja o zmianach,  wchodzących z dniem 1 stycznia 2012 r.,  zasad ustalania prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka. (więcej informacji)

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTAYJNEGO NA OKRES  OD 01.10.2011 R. DO 30.09.2012 R. - SIERPIEŃ  (więcej informacji)
 

 TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH WRAZ Z DODATKAMI  NA OKRES ZASIŁKOWY OD 01.10.2011 R. DO 30.09.2012 R. - WRZESIEŃ (więcej informacji)

 TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO - DO 15 WRZEŚNIA (SŁUCHACZE KOLEGIÓW DO 15 PAŹDZIERNIKA) (więcej informacji)  

TERMINY WYPŁAT

Wypłaty świadczeń rodzinnych  i świadczeń z funduszu alimentacyjnego  odbywają się według następującego grafiku:
A – J – 24 dnia każdego miesiąca
K – P – 26 dnia każdego miesiąca
R – Ż - 28 dnia każdego miesiąca
Wypłaty na konta bankowe - 20 dnia każdego miesiąca.
Jeśli termin wypłaty przypada w sobotę lub niedzielę z zasady terminem wypłaty jest piątek. 

INFORMACJA
 
Dział Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy informuje, że zgodnie z nowelizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych, od 1 listopada 2009 r. do wniosków o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka/dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka niezbędne jest dołączenie zaświadczeń lekarskich potwierdzających pozostawanie kobiety pod opieką lekarza przez okres co najmniej od 10 tygodnia ciąży do porodu.

 
PRAWO DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO  (informacja)
 


 
Grafika
Wróć do spisu treści