2013 - MOPS Brodnica

LOGO MOPS
Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Brodnicy
Grafika BIP
Grafika ozdobna
Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia 0 800 154 030 (link do strony)
Przejdź do treści

2013

PROGRAMY I AKCJE

W latach 2008 – 2013 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy realizował projekt systemowy „Równe szanse-program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie Miasta Brodnica”. W ramach projektu realizowano takie działania jak: aktywna integracja, praca socjalna, działania środowiskowe oraz wsparcie uczestników w postaci zasiłków. Prowadzono także działania promujące projekt. Pierwszym elementem projektu, w ramach cross financingu było stworzenie biura projektu, które zostało wyposażone w podstawowe meble, komputer, urządzenie wielofunkcyjne, telefon itp. Dla prawidłowego przebiegu działań w projekcie zakupiono także aparat fotograficzny, projektor multimedialny, 4 laptopy, drukarkę, zestaw nagłośnieniowy, 14 krzeseł, gablotę, niszczarkę, ładowarkę, zestaw do piłki siatkowej.  W okresie jego realizacji przez projekt przewinęło się 350 osób, z tego ścieżkę wsparcia ukończyło 299 osób.

W okresie realizacji projektu wsparcie otrzymane z Europejskiego Funduszu Społecznego wyniosło 1.347.129,38 zł, a wkład własny Gminy Miasta Brodnica 158.155,00 zł.

W ramach aktywnej integracji realizowano m.in.  aktywizację edukacyjną w postaci kursów zawodowych takich jak:  Pracownik robót wykończeniowych, Opiekun osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci, Kucharz(ka), Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, Fryzjer(ka), Tapicer, Pracownik obsługi hotelowej, Malarz-szpachlarz, Kurs profesjonalnego sprzątania, Spawacz MAG. W ramach aktywizacji zawodowej zorganizowano warsztaty aktywnego poszukiwania pracy oraz konsultacje indywidualne. W ranach aktywizacji zdrowotnej zorganizowano terapie psychospołeczne oraz konsultacje indywidualne z psychologiem. Uczestnicy mogli korzystać także z badań profilaktycznych np. okulista, stomatolog, medycyna pracy. W okresie dużego natężenia kursów organizowano kolonie profilaktyczne dla dzieci uczestników projektu.  Podpisano 288 kontrakty socjalne oraz 62 umowy w ramach Programu Aktywności Lokalnej. W ramach aktywnej integracji został powołany Klub Aktywności Lokalnej na osiedlu socjalnym na tzw. Kałasce.

Wszystkie w/w działania realizowane były przy wsparciu pracowników socjalnych MOPS w Brodnicy. Zaznaczyć trzeba, że w okresie sześciu lat trwania projektu każdy z pracowników socjalnych brał udział w realizacji projektu.

W ramach działań środowiskowych zorganizowano m.in. spotkania edukacyjne w bibliotece, wyjścia do muzeum, pikniki rodzinne, zorganizowano wyjazdy do Płocka i Torunia w trakcie, których uczestnicy zwiedzali miasta i uczestniczyli w spektaklach teatralnych lub seansach filmowych. Uczestnicy brali także udział w imprezach artystycznych, seansach filmowych. Dla otoczenia uczestników projektu zorganizowano biwaki harcerskie. Prowadzone były także warsztaty artystyczne (plastyczne, muzyczne, taneczne). Przy realizacji działań środowiskowych brali udział partnerzy tacy jak: Brodnicki Dom Kultury, Muzeum w Brodnicy, Biblioteka Publiczna, Stowarzyszenia „Omega”, Stowarzyszenie „Fatima”, Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury i Sztuki „Bractwo” oraz Komenda Hufca ZHP w Brodnicy. Przez cały okres trwania projektu była prowadzona promocja poprzez media oraz plakaty i ulotki. Projekt był finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Miasta Gminy Brodnica.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy ogłasza nabór uczestników do projektu ,,Równe szanse-program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie Miasta Brodnica” na rok 2013

Priorytet VII: Promocja integracji społecznej.

Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji.

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej 

Kryteria, które łącznie muszą spełniać osoby chętne do udziału w projekcie:

·         osoby bezrobotne lub poszukujące pracy,

·         osoby będące klientami pomocy społecznej,

·         osoby zameldowane na terenie Brodnicy.

·          

W ramach projektu oferujemy:

·         bezpłatne kursy zawodowe do wyboru przez Państwa, spośród puli proponowanej przez MOPS w Brodnicy,

·         wsparcie finansowe dla osób pragnących rozpocząć naukę w systemie szkolnym,

·         warsztaty aktywizacji zawodowej (pomożemy Wam znaleźć pracę),

·         warsztaty psychospołeczne (zmienimy Wasz sposób myślenia),

·         bezpłatne badania lekarskie (med.pracy, stomatolog, okulista itp.),

·         bezpłatne kolonie dla dzieci uczestników projektu (w górach lub nad morzem),

·         wycieczkę, wyjście do kina, wyjście na imprezę kulturalną,

·         comiesięczne wsparcie finansowe.

Rekrutacja odbędzie się w Zakładzie Aktywizacji Zawodowej w Brodnicy, ul. Kamionka 24 (naprzeciw Urzędu Miejskiego-Hotelik Centrum) w:

dniu 31 stycznia (czwartek) 2013r. o godzinie 1100.

Uwaga !!!

Ilość miejsc ograniczona

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Grafika
Wróć do spisu treści